Gå direkt till innehåll
Vismas affärsbarometer: Småföretagare tror på ökad försäljning

Pressmeddelande -

Vismas affärsbarometer: Småföretagare tror på ökad försäljning

Nästan varannan småföretagare, 48 procent, tror att företaget kommer att öka sin försäljning under det kommande halvåret. I oktober förra året var motsvarande andel 43 procent. Det visar Vismas affärsbarometer, som bygger på en enkät bland drygt 1 600 små och medelstora företag.

– Trots skiftande konjunktursignaler har småföretagarna gott självförtroende. Optimismen bland småföretagarna kan bidra till en snabbare återhämtning i hela ekonomin, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, som hjälper små och medelstora företag att effektivisera sina inköp.

Inköpen ökar också
Andelen småföretagare som tror på ökad försäljning det kommande halvåret ökade från 43 procent i oktober förra året till 48 procent i mars i år. Mer än var tredje småföretagare, 36 procent, bedömer att de även kommer att behöva öka sina inköp det kommande halvåret. Det är en ökning med 6 procentenheter sedan oktober i fjol.

Bland småföretagare som tror på ökad försäljning anger 30 procent att det främsta skälet är ett ökat antal försäljningskanaler och 27 procent att det egna produktutbudet har förbättrats. Bland dem som förväntar sig minskad försäljning anger 64 procent lågkonjunkturen som orsak.

– Det är uppenbart att många småföretagare som känt av lågkonjunkturen har sett över utbud, säljkanaler och inköpsrutiner. Det arbetet börjar nu ge resultat, säger Henrik Salwén.

Östgötar mest optimistiska
Småföretagarna i Östergötland är mest optimistiska när det gäller försäljning – mer än sex av tio tror på ökad försäljning under det kommande halvåret. I Jämtland däremot tror knappt tre av tio småföretagare att försäljningen kommer att öka. Se även den bifogade kartan.

Kvalitet viktigare än pris vid inköp
Nästan hälften av småföretagarna, 46 procent, anser att kvalitet är det viktigaste kriteriet vid inköp. 32 procent anger att priset är viktigast. Gapet mellan kvalitet och pris har därmed ökat från 2 procentenheter i april 2011 till 15 procent i mars 2012. Endast en procent anger miljön som det viktigaste kriteriet vid inköp. Se även den bifogade grafen.

Vismas affärsbarometer bygger på en enkät som genomfördes den 8-15 mars bland drygt 6 500 små och medelstora företag i Sverige. 1 621 företag svarade på enkäten, som är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag. Detta är tredje gången barometern presenteras. Illustrationer för fri användning bifogas.

För mer information, kontakta:
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage AB, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Visma
Box 4015
203 11 Malmö
Sweden