Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vismas affärsbarometer: Allt fler företagare befarar minskad försäljning

Nästan var femte företagare, 19,5 procent, tror att företaget kommer att få minskad försäljning under det kommande halvåret. I mars i år var motsvarande andel 12 procent. Den ökade pessimismen uppges främst bero på konjunkturen. Det här visar Vismas affärsbarometer, som bygger på en färsk enkät bland 1 600 små och medelstora företag.

– De mindre företagen står för omkring hälften av omsättningen i det privata näringslivet. Deras ökade pessimism om framtiden är därför mycket allvarlig och ger en tydlig indikation på vart konjunkturen är på väg, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Bara en tredjedel tror på ökad försäljning
Andelen optimistiska företagare har minskat rejält det senaste halvåret. Var tredje företagare, 33 procent, tror på ökad försäljning det kommande halvåret. Det är en minskning med 15 procentenheter sedan i våras. Majoriteten av de som förväntar sig minskad försäljning, sju av tio, anger lågkonjunkturen som orsak.

– Trots de dystra prognoserna kan vi ändå se en hoppfull attityd hos företagarna. När konjunkturen viker är det många företag som ser inåt och stärker upp det egna produktutbudet eller satsar på utökade försäljningskanaler, säger Henrik Salwén. 


Inköpen minskar också
På inköpssidan räknar företagen också med en nedgång. 24 procent uppger att de räknar med minskade inköp de närmaste sex månaderna. I våras låg andelen på 15 procent. 

– Att inköpen väntas minska är delvis en naturlig följd av att försäljningen går ner. Men det är också ett tecken på att företagen håller lite hårdare i sina pengar. Samtidigt märker vi att företagen ser sig om både efter bättre priser och bättre avtal, säger Henrik Salwén.

Jämtar mest optimistiska
Företagarna i Jämtland är mest optimistiska när det gäller sin försäljning. Drygt fyra av tio, 44 procent, tror på ökad försäljning under det kommande halvåret. De största minskningarna signaleras från Gotland, Halland och Kronoberg.

De halländska företagen räknar även med att minska sina inköp och tillsammans med företagen i Kronobergs län toppar de ”försiktighetsligan” genom att mer än vart tredje företag, drygt 36 procent, räknar med minskade inköp. Östergötlands företagare svarar för den största inköpsoptimismen. Bara 12 procent förutspår minskade inköp där.

Vismas affärsbarometer bygger på en enkät som genomfördes den 4-11 oktober bland drygt 10 000 små och medelstora företag i Sverige. Nästan 1 600 företag svarade på enkäten, som är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag. Detta är fjärde gången barometern presenteras. Den bifogade grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de tre senaste undersökningstillfällena.

För mer information, kontakta:
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage AB, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll

Visma
Box 4015
203 11 Malmö
Sweden