Följ Visma

Visma tecknar ramavtal med Region Uppsala

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2018 07:15 CEST

Visma Consulting har tecknat ramavtal med Region Uppsala avseende IT-relaterade konsulttjänster. Region Uppsala vill med avtalet säkerställa tillgången på IT-konsulttjänster med god kvalitet och hög kompetens.

- Visma är en komplett digitaliseringspartner för både företag och organisationer inom offentlig sektor. Därmed kan vi ge regionen, kommunerna och bolagen som omfattas av ramavtalet det kvalitativa och kompetenta stöd som de efterfrågar. Vi har dessutom en stark närvaro i Uppsala med över 20 IT-konsulter på vårt kontor där, vilket ger goda möjligheter till ett nära samarbete, säger Richard Börjesson, vd på Visma Consulting.

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom IT och IT-relaterade områden. Region Uppsala vill med avtalet säkerställa tillgången på IT-konsulttjänster med god kvalitet och hög kompetens.

Förutom Region Uppsala omfattar avtalet Uppsala, Enköpings, Knivsta, Heby, Tierps, Älvkarleby, Håbo och Östhammars kommuner. Dessutom ingår Uppsala Vatten och Avfall AB, Skandionkliniken samt Gamla Uppsala Buss AB. Avtalet löper över en treårsperiod med möjlighet till förlängning och värdet beräknas till 20 miljoner kronor per år. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning bland leverantörerna på ramavtalet.

För mer information kontakta:
Richard Börjesson, vd för Visma Consulting AB, 070-598 92 00 , richard.borjesson@visma.com

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 760 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 6 700 anställda och omsatte 9 300 miljoner norska kronor 2017.