Gå direkt till innehåll
Visma tecknar ramavtal med Adda Inköpscentral AB för IT-konsulttjänster

Pressmeddelande -

Visma tecknar ramavtal med Adda Inköpscentral AB för IT-konsulttjänster

Visma tecknar ramavtal för Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län (delområde D). Avtalet påbörjas i september 2022 och sträcker sig över 4 år. Visma uppskattar affärsvärdet till över 100 MSEK per år.

Ramavtalet omfattar IT-konsulttjänster inom bland annat systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur, ledning och styrning, IT-,informations- och cybersäkerhet. Visma är en av de utvalda leverantörer som tecknar ramavtal med Adda Inköpscentral avseende IT-konsulttjänster där kommuner, regioner inom delområde D och deras gemensamma nämnder och bolag (över 170 avropsberättigade parter) kan avropa från ramavtalet. De efterfrågar både resurser som komplement till den egna organisationen och möjligheten att avropa kompletta projekt där leverantören driver ett uppdrag och ska leverera ett bestämt resultat.

Syftet med upphandlingen är att få till ett användbart ramavtal som till stor del täcker upphandlande myndigheters behov av extern IT-kompetens som stöd i upphandlande myndigheters digitaliseringsresa och som möjliggör för upphandlande myndigheter att uppnå den nytta som de eftersträvar. 

Ramavtalet ska kunna tillgodose:

● Tillfälliga behov och behov över längre tid

● Resursuppdrag och projektuppdrag

● Enkla och komplexa tjänster

● Operativa och strategiska tjänster

- Vi är mycket stolta att få förtroende från Adda Inköpscentral att leverera IT-konsulttjänster till en stor del av Sveriges kommuner och regioner. Visma Consulting har under många år varit en framgångsrik digitaliseringspartner till offentlig sektor. Vi har tillsammans med våra kunder skapat digital nytta för deras verksamheter, säger Anders Sjölander, försäljningschef på Visma Consulting och fortsätter:

- Visma Consulting har vunnit flera ramavtal med offentlig sektor för att leverera IT-konsulttjänster och att vi nu vinner Adda Inköpscentrals upphandling är ett bevis på att vi har lyckats mycket väl tillsammans med våra samarbetspartner och kunder. Vi ser fram emot en spännande tid då vi tillsammans med Adda Inköpscentral får utveckla deras kunder för framtidens IT-landskap.

Adda Inköpscentral erbjuder offentlig sektor ramavtal, dynamiska inköpssystem (DIS) och tjänster inom strategisk försörjning som underlättar vardagen för sina kunder, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle.

För mer information, kontakta:

Anders Sjölander, försäljningschef på Visma Consulting
Mail. anders.sjolander@visma.com
Tel. +46 70 482 05 22

Ämnen

Kategorier


---------------------
Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara, för effektivare och starkare samhällen. Vi förenklar och automatiserar arbetet för företag och organisationer av alla storlekar och därigenom förbättrar vi människors vardag. Med 15 000 anställda, 1 200 000 privata och offentliga kunder i Norden, Benelux, Central-, Östeuropa samt Latinamerika och en omsättning på 2 081 miljoner euro år 2021 är vi engagerade i att göra morgondagen bättre än idag. Besök oss på visma.se.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Visma
Box 4015
203 11 Malmö
Sweden