Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Visma ökar sin tillväxttakt med rekordresultat för 2010

2010 blev ett nytt starkt år för Visma, Nordens ledande leverantör av programvara och tjänster inom ekonomi, finans och administration. För andra kvartalet i rad passerade omsättningen miljardgränsen och under årets sista kvartal var både omsättning och resultat bättre än alla tidigare kvartal.

Det fjärde kvartalet 2010 hade Visma en omsättning på 1 239 miljoner norska kronor*, vilket ger en ökning med 34,2 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade organiska omsättningsökningen var 9,3 procent.

Resultat (EBITDA) för det fjärde kvartalet blev 248 miljoner norska kronor, vilket är en förbättring med 26,5 procent jämfört med samma period året innan.

Drygt 4 miljarder i omsättning
För hela 2010 blev Vismas omsättning 4 168 miljoner norska kronor. Det representerar en tillväxt på 23,3 procent. Resultatet (EBITDA) för 2010 blev 815 miljoner norska kronor jämfört med 684 miljoner 2009.

Den starka förbättringen både på omsättnings- och resultatraden kan förklaras med en kombination av en organisk tillväxt på drygt 10 procent och förvärv av ett 10-tal företag under 2010. Det största förvärvet utgjordes av Sirius IT, som integrerades i den nya divisionen Visma Projects and Consulting i juli 2010. I Sverige förvärvades under året även Kommuninfo och Allego, båda leverantörer av internetbaserade lösningar för anbud och upphandling.

Stark position på marknaden
– Trenden visar att vi växlade till ett högre tempo under den andra halvan av 2010. Det gav utslag i form av en stark tillväxt både när det gäller omsättning och resultat, som i sin tur är en effekt av väl valda och bra förvärv på flera olika områden, säger Vismas koncernchef Øystein Moan.

– Liksom tidigare fokuserar vi på att kombinera organisk och strukturell tillväxt med satsningar på nya affärsområden. I denna strategi ingår både förvärv och organiska investeringar, som har genomförts med stor framgång under flera år och som vi också kommer att fortsätta med. Tillväxten och lönsamheten avspeglar Vismas starka position på marknaden och att efterfrågan på våra produkter och tjänster fortsätter att öka, säger Øystein Moan.

Växande intresse för internetlösningar
Mjukvara är fortfarande det största affärsområdet i Vismakoncernen med 38 procent av den sammanlagda omsättningen och 58 procent av EBITDA-resultatet. Licensförsäljningen inom Visma Software minskade med 7,8 procent under fjärde kvartalet, medan löpande intäkter från mjukvara levererad via internet (Software as a Service) ökade med 15,6 procent.

Visma levererade extremt goda resultat i det fjärde kvartalet inom det här programområdet – i Norge i synnerhet med lösningar för offentlig sektor och i Sverige med lösningar för mindre och nystartade företag.

– Utvecklingen går mot en ökad efterfrågan på SaaS-lösningar på beskostnad av traditionella, lokalt installerade lösningar. Vi är väl förberedda att dra nytta av den utvecklingen, säger Øystein Moan.

• I den bifogade engelskspråkiga versionen av det här pressmeddelandet (länken PDF-dokument nedan) finns mer detaljerad information samt sifferuppställningar för kvartal 4 och för hela 2010. Vismas samtliga finansiella rapporter finns på www.visma.com.

För mer information kontakta
Øystein Moan, koncernchef i Visma, +47 920 80 000, oystein.moan@visma.com

*/ Den norska kronan står för närvarande i cirka 1,15.

Ämnen

Kategorier


Vismakoncernen är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar och IT-projekt. Visma förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser hos 240 000 kunder i både privat och offentlig sektor i norra Europa. Koncernen har drygt 4 300 anställda, varav 1 300 i Sverige. Läs mer på www.visma.se.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Visma
Box 4015
203 11 Malmö
Sweden