Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Visma lyfter myndigheternas inköp till molnet

Offentlig sektor är en viktig och pådrivande pionjär i arbetet för att öka andelen e-handel i hela samhället. Visma Proceedo levererar nu elektroniska inköpssystem till flera statliga myndigheter.

– Det är viktigt att få förtroende från offentlig sektor och vara med i myndigheternas frammarsch in i elektroniska beställningar. Vi är glada att vårt system fick högst poäng för användarbarhet i Ekonomistyrningsverkets utvärdering, säger Rickard Hansen, vd för Visma Proceedo.

Implementering på avtalad tid
Vid utgången av 2013 ska myndigheternas beställningar hanteras elektroniskt. I dag har Visma Proceedo implementerat e-handelssystem hos fem myndigheter och implementeringsarbete hos ytterligare sex pågår.

– Systeminförande tar tre till sju månader och hittills har införandeprocesserna fungerat bra och hållit tidplanen, säger Rickard Hansen, VD för Visma Proceedo.

SPV en av fem e-myndigheter
Statens Tjänstepensionsverk (SPV) är en av fem myndigheter som beställer både varor och tjänster med Visma Proceedo. Implementeringsprojektet startade i januari 2012 och drygt fyra månader senare var SPV klara för driftstart av Vismas e-handelstjänst.

– Det som motiverade vårt införande var en långsiktig effekt av att vi går mot ökad avtalstrohet, vilket vi ser som en indikator för bättre pris och kvalitet, säger Erik Olsson, SPV.

Ytterligare fyra statliga myndigheter har redan genomfört implementering av Visma Proceedo – CSN, Bolagsverket, Högskolan Väst och Kammarkollegiet.

Regeringens förordning
Alla statliga myndigheter, som under 2013 har fler än 50 anställda, ska beställa sina varor och tjänster elektroniskt. Nettobesparingen för de kommande nio åren beräknas bli 3,2 miljarder kronor. Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag att leda och samordna införandet. Besparingarna består framför allt av billigare inköp genom bättre priser, ökad ramavtalstrohet och ökad prismedvetenhet.

– Regeringens beslut i somras om en förordning på området tydliggör kraven på de statliga myndigheterna att nu gå vidare i arbetet med att effektivisera sina inköpsprocesser med hjälp av e-beställningar, säger Mats Goffhé, ESV.

ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser för statens ekonomi. Läs mer på www.esv.se

För mer information, kontakta
Rickard Hansen, vd för Visma Proceedo, 0739-73 94 40, rickard.hansen@visma.com

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Fredriksson

Malin Fredriksson

Presskontakt Pressansvarig Visma +46 73 313 43 88

Relaterat material