Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Visma levererar starkt kvartal och banbrytande molntjänster

Visma gjorde ett bra resultat tredje kvartalet 2012 och fortsätter med en solid tillväxttakt. Den största organiska tillväxten svarar programvaror och molntjänster för. Under årets nio första månader ökade omsättningen från molntjänster med 33,5 procent jämfört med motsvarande period 2011.

Tredje kvartalet 2012 levererade Visma en omsättning på 1 326 miljoner norska kronor, vilket ska jämföras med 1 171 miljoner motsvarande period 2011. Det ger en omsättningsökning med 13,2 procent.

Resultatmässigt levererar Visma också stark tillväxt med EBITDA på 309 miljoner norska kronor jämfört med 228 miljoner tredje kvartalet 2011. Det ger en ökning med 35,1 procent, vilket är den största procentuella ökningen i ett tredjekvartal de senaste fem åren efter finanskrisen.

Samtidigt levererar Visma nu den kraftigaste EBITDA-ökningen i ett tredjekvartal de senaste tio åren sett i faktiska tal. Nettokassaflödet efter skatt var vid utgången av kvartalet 769 miljoner norska kronor jämfört med 650 miljoner motsvarande period i fjol.

– Under tredje kvartalet lanserade vi en samlad lösning av integrerade molntjänster. Detta är ett först steg in i en framtid, där Visma erbjuder effektiviserande lösningar och tjänster i molnet, säger Øystein Moan, koncernchef i Visma.

Visma.net – strategisk lansering av nya molntjänster
Visma fortsätter att leverera stark organisk tillväxt, speciellt inom områdena programvara och molntjänster. Omsättningen från molntjänster ökade med 33,5 procent under årets första nio månader jämfört med motsvarande period 2011. Samtidigt fortsätter omsättningen från molntjänster att vara större än licensomsättningen från nyförsäljning av lokalt installerad programvara. I september gjorde Visma sin största lansering någonsin i och med introduktionen av Visma.net. Det är en ren molnlösning som introduceras på Vismas samtliga marknader under 2012.

– Visma förväntar sig att ökningen av molntjänster de närmaste åren kommer att ske på bekostnad av lokalt installerad programvara. Förflyttningen till molnet kommer att gå allt snabbare i takt med att kunderna tar tjänster från Visma.net i bruk. Vismas utbud av molntjänster kommer att utvecklas i rask takt med ny funktionalitet och nya tjänster. Detta gör det möjligt – både för befintliga och nya kunder – att använda flexibla och dynamiska lösningar anpassade till deras behov, både i dag och i morgon, säger Moan.

Konsolidering inom nordisk ERP
Visma fortsätter också konsolideringen av den nordiska ERP-marknaden. Det visades genom förvärvet i juli månad av norska DI systemer, som har en stark position inom redovisningssegmentet. Förvärvet bidrar till att stärka Vismas position som marknadsledare i detta strategiskt viktiga ERP-segment.

– Visma är väldigt nöjda med avtalet. DI har närmare 30 års erfarenhet och betraktas som experter inom området ERP för redovisningsbranschen, säger Moan.

Visma kvartal 3   2012  2011  Tillväxt
Omsättning    1 326  1 171  13,2%
EBITDA    309  228  35,1%
EBIT    222  155  43,8%
Resultat före skatt    123  85  44,7%

För mer information, kontakta
Øystein Moan, koncernchef i Visma, +47 920 80 000

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73