Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Visma levererar stark tillväxt med lösningar i molnet

Visma-koncernen behåller en god tillväxttakt och nådde nästan 1,5 miljarder norska kronor i omsättning under det andra kvartalet 2012. Den organiska tillväxten fortsatte att öka, allra mest inom SaaS (Software as a Service). På det området ökade omsättningen med 26 procent under det andra kvartalet. Ökningen väntas fortsätta när Visma i höst lanserar Visma.net – en banbrytande lösning för affärssystem på nätet.

Vismas omsättning under andra kvartalet 2012 blev 1 433 miljoner norska kronor, jämfört med 1 232 miljoner motsvarande period förra året. Det innebär en omsättningsökning med 16,4 procent.

EBITDA – rörelseresultatet före skatt och avskrivningar – blev 256 miljoner NOK, jämfört med 183 miljoner under andra kvartalet 2011. Det ger en ökning med 40,2 procent och den starkaste resultatförbättringen både i tal och procent sedan före finanskrisen. Visma har inte levererat en starkare EBITDA-tillväxt sedan fjärde kvartalet 2007. Nettokassaflödet efter skatt blev 690 miljoner NOK under det första halvåret 2012. Det ska jämföras med 498 miljoner första halvåret 2011 – en ökning med 38,6 procent.

Nya förvärv
Visma fullföljer strategin att växa i de nordiska länderna samt i Nederländerna med fortsatt expansion på koncernens nuvarande affärsområden. Under andra kvartalet slutfördes förvärvet av Agda Lön AB, marknadsledare i Sverige inom den privata sektorn för lön- och HR-program. Visma beslöt även att förvärva det norska affärssystemföretaget DI Systemer AS, vilket ökar storleken på koncernens portfölj av produkter och tjänster för mindre och medelstora företag i Norge.

– Kombinationen av målinriktade förvärv och en breddning av existerande produkter och tjänster är en bra strategi för tillväxt. Det gynnar både Visma och våra kunder, säger Vismas koncernchef Øystein Moan.

Tillväxt trots finansiell oro
Den fortsatta osäkerheten kring skuldsituationen inom Eurozonen har negativ inverkan på verksamheten i Danmark och Nederländerna, medan de svenska och norska marknaderna fortsätter att visa ekonomisk styrka. I ljuset av att de förhärskande makroekonomiska förutsägelserna pekar på en svag utveckling på de flesta europeiska marknaderna är det sannolikt att det ekonomiska klimatet även påverkas i Sverige och Norge.

– Europa står fortfarande inför stora ekonomiska utmaningar och som ett resultat av det ser vi en något långsammare tillväxt inom några av Vismas affärsområden, säger Øystein Moan.

Efterfrågan på molnlösningar
Visma upplever att efterfrågan på SaaS- och OnDemand-lösningar hela tiden ökar, vilket också avspeglar sig i en omsättningsökning på 26 procent under det andra kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal 2011. Omsättningen på SaaS-området fortsätter att vara större än på området för lokalt installerad programvara.

– Både marknaden och Visma befinner sig i en övergångsfas från lokalt installerad programvara till internetburna lösningar. Under andra halvåret 2012 kommer Visma att lansera flera banbrytande molntjänster med Visma.net som flaggskeppet. Detta blir en helt molnbaserad lösning för SME-marknaden. Utöver tillgänglighet och användarvänlighet är Visma.net snabbt och effektivt på ett sätt som innebär att även de mest krävande professionella användarna blir tillfredsställda. Visma.net är troligen den snabbaste och mest skalbara molnbaserade affärslösningen som någonsin lanserats, säger Øystein Moan.

För mer information, kontakta
Øystein Moan, koncernchef för Visma, +47 920 80 000

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Visma
Box 4015
203 11 Malmö
Sweden