Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Visma köper Sirius IT och stärker sin nordiska position ytterligare

Som ett led i satsningen på offentlig sektor och detaljhandel köper Visma det nordiska IT-konsultföretaget Sirius IT. Med hela 400 anställda inom utveckling och projektleverans tillför förvärvet ökad resurskapacitet och ökad tillgång till IT-kompetens för Visma i hela Norden.

– Vi är stolta att få med Sirius IT i laget! Sirius IT har lång erfarenhet av och en stark position inom offentlig sektor, både statligt och kommunalt, vilket kompletterar vår egen satsning i det segmentet. Företaget är dessutom starkt i delar av den privata sektorn och i synnerhet då i detaljhandeln, som även är en stor och viktig marknad för Visma. I synnerhet i Sverige och i Danmark bidrar det här förvärvet till att ytterligare stärka Vismas närvaro, säger Vismas koncernchef Øystein Moan.

Sirius IT har cirka 150 medarbetare i Danmark, 150 i Sverige och 100 i Norge. Verksamheterna i de tre länderna kommer att fortsatta som egna juridiska enheter och leverera samma kärntjänster som tidigare. Ledningarna i de tre länderna fortsätter som nu. Sirius IT väntas sammanlagt omsätta närmare 520 miljoner danska kronor 2010.

Ska ta flera större kunder
Med tillgång till 400 programutvecklare, systemarkitekter och projektledare får Visma större kapacitet att hantera verkligt stora kunder och komplexa projektleveranser.

– Ökad tillgång till spetskompetens innebär större möjligheter att utveckla och leverera ännu fler tjänster till våra stora kunder. Sirius IT levererar bland annat utvecklingsprojekt, applikationsförvaltning och konsulttjänster på självbetjänings- och bearbetningslösningar, systemutveckling och systemintegration. Deras kompetens inom applikationsförvaltning och projektorienterad utveckling blir resurser för flera av Vismas delar, säger Øystein Moan.

Han nämner exempelvis affärsområden som detaljhandel, inköpslösningar, outsourcing av redovisning och löner samt betalningstjänster.

– När vi nu förenar flera krafter kan vi göra mer och i ännu större skala, säger han.

Långvarigt samarbete
– Vi ser fram mot att bli en del av Visma, som har en spännande och visionär verksamhet. Vi har redan ett nära samarbete med Visma i Sverige, där vi driver ett joint venture-företag tillsammans. Vi är övertygade om att det vidare samarbetet kommer att erbjuda ännu fler intressanta möjligheter, säger koncernchefen i Sirius IT, Kim Winther Jensen, om ägarbytet.

Precis som Visma har Sirius IT som sitt överordnade mål att leverera lösningar som bidrar till att öka effektiviteten och stärka konkurrenskraften i nordiska verksamheter.

– Vi är ett nordiskt företag som fokuserar på att leverera affärskritiska, kundanpassade lösningar. För att lösningarna ska tillföra kunden mesta möjliga värde, lägger vi vikt vid att förstå de processer som ska stödjas och på att se helheten i leveransen från kundens sida, berättar Sirius IT:s chef.

– I alla våra tre länder har vi etablerade och breda kundportföljer bestående av både offentliga verksamheter och privata företag och våra ekonomiska resultat har varit mycket tillfredsställande. Det gläder oss att få fortsätta den utvecklingen tillsammans Visma. Målet kommer även i fortsättningen att vara satsningen på kärnkunder på våra olika marknader, avslutar Kim Winther Jensen.

För mer information kontakta
Øystein Moan, koncernchef för Visma, + 47 920 80 000
Kim Winther Jensen, koncernchef för Sirius IT, + 45 40 73 21 93

Ämnen

Kategorier


Visma ger små och stora företag, handel, offentlig verksamhet, organisationer och föreningar effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning. Vismakoncernen har 3.700 anställda i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Holland och Rumänien. I Sverige sysselsätts drygt 1.000 personer.

Presskontakt

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73
Malin Fredriksson

Malin Fredriksson

Presskontakt Pressansvarig Visma Spcs +46 73 313 43 88