Gå direkt till innehåll
Visma hjälper Region Västernorrland och Region Norrbotten med trygg hantering av skuldkrav

Pressmeddelande -

Visma hjälper Region Västernorrland och Region Norrbotten med trygg hantering av skuldkrav

Region Västernorrland och Region Norrbotten har valt Visma Financial Solutions som partner för att hantera och utveckla regionernas hantering av skuldkrav. Det nya avtalet är resultatet av en gemensam upphandling och löper över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

I uppdraget ingår stora delar av regionernas verksamheter och när det gäller hantering av skuldkrav är det från Region Västernorrland och Region Norrbottens sida av största vikt att slutkunden, det vill säga invånarna, får en trygg, bra och effektiv service.

– Hos oss arbetar vi med begreppet “Inkasso med hjärtat”. Det innebär att vårt fokus, utöver att erbjuda effektiva och kvalitetssäkrade rutiner, ligger på en trygg hantering och på en bra upplevelse för slutkunden. Detta tillsammans med en hög grad av digitalisering av våra processer gör att vi har möjlighet att kommunicera med slutkunden på dennes villkor, säger Magnus Linné, kommersiellt ansvarig på Visma Financial Solutions.

Några specifika krav som ställdes i upphandlingen var exempelvis att leverantören ska erbjuda en effektiv indrivningsmetodik i linje med etisk behandling av slutkund. Vidare ställdes det även krav på att leverantören ska ha en organisation som säkerställer en hög kvalitet i uppdragets genomförande.

Att en hög grad av digitalisering dessutom var viktigt för regionerna visas till exempel av kravet på att leverantören ska kunna erbjuda webbtjänster där såväl beställare som slutkund ska kunna följa ärendets gång, aktuella skuldsaldon, räntor och avgifter med mera.

– Genom vår effektiva och kundvänliga lösning är vi helt trygga i att vi kan ge regionen och invånarna en utmärkt service där vi också tar oss tid att se individens unika behov. Vi ser verkligen fram emot att börja jobba tillsammans med Region Västernorrland på nytt efter en tids uppehåll och att fortsätta jobba med Region Norrbotten, avslutar Magnus Linné.

För mer information, kontakta gärna:
Magnus Månsson, vd för Visma Financial Solutions, 0702-58 53 47, magnus.mansson@visma.com

Ämnen

Kategorier

Regioner


---------------------
Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med fler än 10 000 anställda, 1 000 000 kundavtal och en omsättning på 1 199 miljoner euro under 2018 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa.

Presskontakt

Magnus Månsson

Magnus Månsson

VD på Visma Financial Solutions