Gå direkt till innehåll
Visma bygger Arbetsförmedlingens e-arkiv

Pressmeddelande -

Visma bygger Arbetsförmedlingens e-arkiv

Arbetsförmedlingen har tecknat avtal om att införa e-arkiv från Visma som ett led i sin pågående digitalisering. E-arkivet ska se till att myndigheten på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt kan långtidsbevara elektroniska handlingar och information.

Avtalet, som träffats med Chas med Visma som underleverantör och Arbetsförmedlingens Rättsavdelning som beställare, omfattar införande av e-arkivlösningen samt support, utbildning och konsulttjänster. Kontraktet gäller i två år med möjlighet till fyra års förlängning.

– Arbetsförmedlingen önskade ett e-arkiv som kan hantera alla behov av arkivering och gallring av digital information som finns eller kommer att uppstå inom myndigheten, oavsett i vilket verksamhetssystem informationen har sitt ursprung. Valet föll på Visma Consultings lösning och tjänster, säger Berit Backvid, affärsområdeschef på Visma Consulting.

Arbetsförmedlingen driver sedan en tid tillbaka ett genomgripande förändringsarbete. Genom identifierade utvecklingsområden vill man åstadkomma en välfungerande, effektiv och modern myndighet som levererar stor kund- och samhällsnytta.

– Att införa ett e-arkiv är ett givet steg i digitaliseringen. E-arkivet samlar all information i en gemensam, tillgänglig och hållbar struktur. Dessutom kan e-arkivet integreras med andra system för en effektiv och säker informationshantering. Även administration och organisation påverkas i och med att arbetsprocesserna kring arkivering behöver ses över. Införandet av e-arkivet stämmer väl in i Arbetsförmedlingens förnyelseresa, säger Berit Backvid.

För mer information kontakta gärna
Berit Backvid, affärsområdeschef, Visma Consulting AB, 070-3719912, berit.backvid@visma.com

Ämnen

Kategorier


Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med fler än 9 500 anställda, 1 000 000 kundavtal och en omsättning på 1 199 miljoner euro under 2018 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73