Gå direkt till innehåll
Visma Advisor – nytt molnverktyg för redovisningsbranschen

Pressmeddelande -

Visma Advisor – nytt molnverktyg för redovisningsbranschen

Med Visma Advisor kan en byrås medarbetare samarbeta kring sina uppdrag, sköta kundkontakterna och bevaka sina kunduppdrag. Allt sker över internet i Visma Spcs nya verktyg för landets redovisnings- och revisionsbyråer.

Bevakningshanteringen i Visma Advisor ger överblick och visar vad som har gjorts, vem som gjort vad och vad som återstår att göra i varje uppdrag. En annan väsentlig del i programmet är tidsredovisningen som både registrerar konsultens arbetstid per uppdrag och tar hänsyn till olika prissättningsmetoder som fastpris, timpris eller pris per transaktion.

Det går därmed att följa upp och jämföra uppdrag med olika prismodeller, se hur lönsamma de är och se om det skulle vara mer lönsamt att använda andra prismodeller.

− Med den här kombinationen av programvara och tjänster erbjuder Visma ännu ett kraftfullt redskap för landets byråer. Visma Advisor är ytterligare ett bidrag till att göra deras vardag effektivare. Dessutom blir det enklare för medarbetarna att hålla kontakt både internt med varandra och externt mot kunderna, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.  

Samarbete mellan byrå och kund
I samband med lanseringen av Visma Advisor har Visma också öppnat en kundportal, som är en webbaserad plattform där byråerna kan samarbeta och dela information med sina kunder på ett tryggt och säkert sätt.

Kundportalen öppnar även för nya framtida möjligheter till samarbeten mellan byråerna och deras kunder i Vismas nya molnbaserade affärslösning, Visma.net. Visma Advisor är redan klart för samarbeten med det webbaserade ekonomiprogrammet Visma Avendo eEkonomi.

För ytterligare information, kontakta
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs, 0470-70 60 39, rolf.dahlberg@visma.se
Pernilla Möcander, utvecklingschef Visma Spcs redovisningsprodukter, 0470-70 60 00, pernilla.mocander@visma.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73