Gå direkt till innehåll
Viktigt för kommunpolitiker att hänga med i den digitala utvecklingen

Pressmeddelande -

Viktigt för kommunpolitiker att hänga med i den digitala utvecklingen

Hela 94 procent av våra kommunpolitiker tycker det är viktigt att personer med kommunpolitiska uppdrag hänger med i den digitala utvecklingen. Det visar en undersökning bland 2 300 kommunpolitiker om digitala attityder, genomförd av Visma.

– Det är glädjande att de allra flesta kommunpolitiker ser det som viktigt att följa med i digitaliseringen. Politikerna är viktiga vägvisare i frågan och kan i stor utsträckning påverka digitaliseringstakten, säger Richard Börjesson, vd på Visma Consulting.

Den viktigaste anledningen för våra kommunpolitiker att hänga med i den digitala utvecklingen är för att bli mer effektiv i rollen som politiker (27 procent). Många värderar också att kunna interagera enklare och bättre med medborgarna (21 procent). På tredje plats kommer att kunna kommunicera med andra politiker och tjänstemän på bästa sätt (19 procent).

Kompetenskraft och effektivitet
Kommunpolitikernas digitala attityder skiljer sig från befolkningens. Av invånarna tycker sex av tio (61 procent) att det är viktigt att hänga med i den digitala utvecklingen. Bara 10 procent tycker det är oviktigt.

En av de främsta anledningarna för befolkningen att följa med i digitaliseringen är att förbli kompetenskraftig i arbetslivet (28 procent). Att bli mer effektiv är lika viktigt (28 procent). Att enklare och bättre kunna interagera med företag och myndigheter anger endast 16 procent som den viktigaste anledningen.

– I takt med att invånarna i kommunerna ser det som alltmer självklart att använda digital teknik är det nödvändigt för kommunpolitikerna att aktivt delta i utvecklingen. Som politiker måste man förstå sina väljare, både hur de agerar och vilka behov de har, inte minst de yngre väljarna som ägnar stor del av sitt liv åt sociala medier, säger Richard Börjesson.

Om undersökningen
Visma har genomfört en statistisk undersökning som har besvarats av 2 353 svenska kommunpolitiker. Undersökningen genomfördes som en webbenkät under oktober 2017. I enkäten definierades digitalisering som exempelvis införandet av digitala tjänster för medborgarnas kontakt med kommunen, men också att tjänstemännens arbete effektiviseras med hjälp av digitala verktyg för ärendehantering, arkiv och informationsutbyte. Enkätens resultat jämfördes med en statistisk undersökning genomförd av Visma via Kantar Sifo besvarad av 1 008 svenska invånare under juni 2017.

För mer information kontakta
Richard Börjesson, vd Visma Consulting, 070-598 92 00, richard.borjesson@visma.se

Om Visma Consulting
Visma Consulting AB är en del av Vismakoncernen och ledande leverantör av IT-lösningar för såväl offentlig som privat sektor. Bolaget skapar möjligheter för en digital offentlig sektor i världsklass genom Visma Public E-Gov Suite som omfattar både tjänster och produkter för digitalisering och effektivisering, till exempel e-tjänster och IT-lösningar för informationshantering, säkerhet och integrationer.

Bilaga - statistik från undersökningen

Hur viktigt anser du det är att hänga med i den digitala utvecklingen? (Som till exempel att lära sig nya digitala verktyg/lösningar)

Kommunpolitiker Befolkningen
Mycket viktigt 56% 18%
Ganska viktigt 38% 43%
Varken viktigt eller oviktigt 4% 29%
Ganska oviktigt 1% 9%
Inte alls viktigt 1% 1%
Vet ej 1% 0%

Fråga till kommunpolitiker: Vilket av följande alternativ är den viktigaste anledningen för dig som kommunpolitiker att hänga med i den digitala utvecklingen?

För att kunna kommunicera med andra politiker och tjänstemän på bästa sätt 19%
För att förbli en kompetenskraftig politiker 13%
För att bli mer effektiv i din roll som politiker 27%
För att kunna interagera enklare/bättre med medborgarna 21%
För att säkerställa ett digitalt arbetsflöde i kommunen 14%
Vet ej 3%
Annat 3%

Fråga till befolkningen: Vilken är den viktigaste anledningen, av följande alternativ, till att hänga med i den digitala utvecklingen?
För att kunna kommunicera med vänner/kollegor/familj på bästa sätt 21%
För att förbli kompetenskraftig i arbetslivet 28%
För att bli mer effektiv 28%
För att kunna interagera med företag och myndigheter enklare/bättre 16%
Vet ej 2%
Annat 5%

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 760 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 6 600 anställda och omsatte 7 855 miljoner norska kronor 2016.

Presskontakt

Richard Börjesson

Richard Börjesson

VD Visma Consulting AB 070-5989200