Följ Visma

Vart femte företag vill lägga ut intern administration

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2011 09:00 CEST

Mer än vart femte företag, 21 procent, planerar att lägga ut mer av den interna administrationen på externa företag det närmaste året. De tre områden som företagen helst vill outsourca är rekrytering, lönehantering och IT. Det visar Vismas outsourcingbarometer, som bygger på en enkät till svenska företag.

Bland Sveriges små och medelstora företag anger vart femte, 21 procent, att de planerar att outsourca delar av den interna administrationen de närmaste tolv månaderna. 13 procent av företagen uppger att de helst vill outsourca rekrytering, tio procent lönehantering och tio procent IT-frågor.

– Genom att outsourca delar av administrationen slipper företagen säga upp när konjunkturen viker och sedan anställa på nytt när det blir goda tider. Det här är tidskrävande processer som riskerar att ta mycket energi från ledningen, säger Magnus Hedlund, vd för outsourcingföretaget Visma Services.

Ökning senaste året
Nästan vart fjärde företag i undersökningen, 23 procent, uppger att de outsourcar mer nu än för ett år sedan. Samtidigt tror över hälften, 55 procent, att outsourcing som företeelse kommer att öka under det närmaste året.

– Svaren indikerar att företagen vill fokusera allt mer på kärnverksamheten. Vår bedömning är därför att outsourcing under den närmaste framtiden kommer att växa till att omfatta fler områden än i dag, säger Magnus Hedlund.

Premiär för outsourcingbarometern
Vismas outsourcingbarometer bygger på en enkät som genomfördes den 23 mars - 1 april bland små och medelstora företag i Sverige. 179 företag svarade på enkäten. Detta är första gången outsourcingbarometern presenteras.

Företagen ombads ta ställning till olika påståenden om outsourcing, ange vilka områden de har outsourcat i dag samt vilka de helst vill outsourca i framtiden.

Hela resultatet från Vismas outsourcingbarometer för företag finns i det bifogade PDF-dokumentet.

För mer information, kontakta:
Magnus Hedlund, vd för Visma Services, 08-693 90 71, magnus.hedlund@visma.se

Vismakoncernen är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar, IT-projekt, anbud och upphandling. Visma förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser hos 240 000 kunder i både privat och offentlig sektor i norra Europa. Koncernen har drygt 4 300 anställda, varav 1 300 i Sverige. Omsättningen uppgick 2010 till 4 168 miljoner norska kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument