Gå direkt till innehåll
Varannan svensk vill ha mer digital kontakt med myndigheter

Pressmeddelande -

Varannan svensk vill ha mer digital kontakt med myndigheter

Varannan svensk, 46 procent, vill att kontakten med myndigheter digitaliseras mer jämfört med idag. Fyra av tio svenskar lyfter särskilt fram att skattedeklarationen gärna får bli mer digital. Det visar Vismas nya rapport Det digitala samhället.

– I takt med att det digitala blir en allt större del av svenskarnas vardag ökar även förväntningarna på att kontakten med myndigheter också ska utvecklas. Samtidigt som servicenivån till invånarna ökar genom digitala verktyg så finns också tid och pengar för myndigheterna att spara när mindre administration krävs, säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.

Den 5-6 december arrangeras DigiGov, ett toppledarforum för offentlig sektor där samhällets utveckling utifrån ett digitaliseringsperspektiv står i fokus. Ett viktigt samtalsämne kommer vara hur myndigheter kan bli mer digitala. Vismas rapport Det digitala samhället visar att allmänheten vill digitalisera allt fler kontakter med olika samhällsfunktioner. Störst är viljan att digitalisera kontakten med myndigheter, det vill varannan svensk. Fyra av tio, 38 procent, svarar sjukvården och 29 procent företag.

Det är främst skattedeklarationen som många svenskar helst vill ska bli mer digital. Det svarar fyra av tio (37 procent). Dessutom svarar var fjärde person detsamma vad gäller pensionen och lika många uppger kontakten med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

– Ett sätt att digitalisera skattedeklaration ytterligare kan vara att använda digitala brevlådor mer. Till sådana kan exempelvis hyperpersonaliserade pushnotiser kopplas. På så vis skulle enskilda firmor kunna få påminnelser om viktiga datum som gäller för just den företagsformen, medan privatpersoner istället får notiser som passar dem, säger Pär Johansson.

Om rapporten:
Vismas rapport Det digitala samhället analyserar digitalisering utifrån tre teman: digitalisering och individen, dagens och framtidens digitala organisationer samt det uppkopplade samhället. Rapporten bygger på en statistiskt säkerställd Sifo-undersökning som är genomförd bland 1 008 svenskar, samt en undersökning som besvarats av personer i ledande positioner i 1 402 organisationer. Båda undersökningarna är genomförda i juni 2017. I rapporten bidrar också Vismas digitaliseringsexpert Pär Johansson med analyser kopplade till digitaliseringen. Hela rapporten finns på visma.se/detdigitalasamhallet.

Om DigiGov:
DigiGov är ett toppledarforum för beslutsfattare inom offentlig sektor, som äger rum 5-6 december. Forumet arrangeras av SKL (Sveriges kommuner och landsting) i samarbete med regeringen. Samhället utifrån ett digitaliseringsperspektiv är i fokus, och forumet syftar till att öka takten och effektiviteten av arbetet samt satsningarna. Visma finns på plats med rapporten Det digitala samhället, som presenteras i företagets utställningsyta av Vismas digitaliseringsexpert Pär Johansson vid två tillfällen.

För mer information kontakta
Frida Bosma, PR-ansvarig Visma i Sverige, 0722 - 11 27 63, frida.bosma@visma.com
Pär Johansson, digitaliseringsexpert Visma i Sverige, 0761 - 33 78 37, par.u.johansson@visma.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 760 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 6 600 anställda och omsatte 7 855 miljoner norska kronor 2016.

Presskontakt

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73
Malin Fredriksson

Malin Fredriksson

Presskontakt Pressansvarig Visma Spcs +46 73 313 43 88