Följ Visma

Varannan företagare har problem med banken

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2013 11:30 CEST

Hälften av landets småföretagare upplever att det har blivit svårare att förhandla med banken det senaste året. Det visar en färsk temperaturmätning från Visma.

– Det är ingen bra signal som landets småföretagare på det här viset skickar till bankerna. Möjligheten att låna på rimliga villkor är viktig för företagens utveckling och fortlevnad, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som står bakom undersökningen.  

Bankernas avgifter varierar
Enkäten gjordes som en uppföljning av en kartläggning från organisationen Företagarna förra veckan. Deras rapport avslöjar att bankernas avgifter för krediter till mindre företag varierar kraftigt mellan olika delar av landet.

Ett företagslån i Jämtland kan exempelvis ligga med en ränta på 7,81 procent, medan företagare i Kalmar län kan räkna med en genomsnittsränta på 5,84 procent.

Inga rimliga förklaringar
Organisationen Företagarna ser ingen rimlig förklaring till ränteskillnaden. Att norrländska företag generellt skulle ha högre risk än företag i andra delar av landet är direkt ologiskt och antyder en negativ särbehandling, menar Företagarna.

Den så kallade nyttjanderäntan ligger i genomsnitt på 6,53 procent i landet. I de nordliga länen ligger den 0,5 till 1,3 procentenheter högre än i övriga landet.

– Från Företagarnas sida kallar man bankernas särbehandling av företag i olika delar av landet för ”diskriminering” och vill se åtgärder från regeringens sida när det gäller bankernas öppenhet kring sina lånevillkor och sin räntesättning. Jag instämmer i de kraven, säger Rolf Dahlberg.

Om Vismas undersökning
Vismas undersökning, som genomfördes den 16 till 19 maj, visar nu dessutom att företagen i många fall upplever att de fått det svårare i relationerna med banken. På frågan ”Har det blivit svårare för ditt företag att förhandla med banken senaste året?” svarade 48,9 procent ”Ja” och 30,6 procent ”Nej”. 20,4 procent svarade ”Vet ej”. 840 företagare deltog i undersökningen.

Företagarnas kartläggning finns här:
http://www.foretagarna.se/Aktuellt-och-opinion/Nyheter/-2013-/Markant-ranteskillnad-mellan-foretag/

För mer information, kontakta
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39, rolf.dahlberg@visma.se
Lars Fredell, informationsansvarig hos Visma Sverige, 0708-39 69 25

Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige. 2012 uppgick omsättningen till 5 749 miljoner norska kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument