Gå direkt till innehåll
Var femte småföretagare oroar sig för lågkonjunktur

Pressmeddelande -

Var femte småföretagare oroar sig för lågkonjunktur

Var femte småföretagare i Sverige oroar sig för en kommande lågkonjunktur, visar en färsk undersökning från Visma. Så många som var fjärde småföretagare har redan vidtagit åtgärder för att rusta sig mot den väntade nedgången.

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Därför är det viktigare än någonsin att stötta och stärka småföretagen när sämre tider väntar, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Från att ha varit urstark under 2018 har den svenska ekonomin gått in i en avmattningsfas och förväntas vända nedåt under 2019. Till exempel visar Småföretagsbarometern 2019, en konjunkturundersökning gjord av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna, på en nedåtgående utveckling för sysselsättning, orderingång och omsättning bland landets småföretag.

Vismas undersökning visar att var femte småföretagare i Sverige, 21 procent, oroar sig för en lågkonjunktur. Undersökningen visar också att en fjärdedel av de små företagen, 25 procent, redan har vidtagit åtgärder för att rusta sig mot en eventuell lågkonjunktur.

Av de företag som redan har agerat har 51 procent sett över sina kostnader. 31 procent uppger att de har uppdaterat sin marknadsföring och sina säljkanaler, 27 procent har dragit ned på inköp av vissa inventarier och 21 procent har skjutit upp eller pausat rekrytering.

– Rekryteringar som inte blir av påverkar sysselsättningen i Sverige direkt. Välmående företag är en motor för utveckling och tillväxt och Sveriges småföretagare behöver ha bästa möjliga förutsättningar att driva sin verksamhet, säger Boo Gunnarson.

I Sverige finns omkring en miljon registrerade företag. Av dessa är den stora merparten, 96 procent, små företag med upp till nio anställda.

Fakta: Detta är lågkonjunktur

 • Den ekonomiska aktiviteten går ner och efterfrågan på varor och tjänster sjunker. Företagen har inte tillräckligt med jobb till sina anställda och arbetslösheten ökar.
 • Inflationen minskar som en effekt av låg efterfrågan och ett svagt läge på arbetsmarknaden.
 • Om en lågkonjunktur håller i sig en längre tid kallas det för recession.

Tips: Detta kan småföretagare själva göra för att förbereda sig

 • Ta hotet om lågkonjunktur på allvar.
 • Ta kontroll över dina kostnader och håll koll på likviditeten. Var noggrann i budgetuppföljningen.
 • Tänk till kring ditt erbjudande och hur du bäst marknadsför dig.
 • Var mer aktiv när det gäller att skaffa kunder och utveckla din affär.

För mer information, kontakta gärna:
Boo Gunnarson, företagarexpert Visma Spcs, 070-872 72 32, boo.gunnarson@visma.com
Johanna Stier, pressansvarig Visma Spcs, 073-056 17 69, johanna.stier@visma.com

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes via e-post mellan den 1 och 13 maj 2019. Sammanlagt svarade 992 småföretag på frågorna ”Många bedömare anser att en lågkonjunktur är nära förestående. Är du orolig för det?” och ”Har du vidtagit några åtgärder med anledning av en kommande lågkonjunktur?”

Svaren fördelade sig enligt följande på den första frågan:

 • Ja, mycket orolig (3 procent)
 • Ja, ganska orolig (18 procent)
 • Nej, inte särskilt orolig (60 procent)
 • Nej, inte orolig alls (19 procent)

Bland de som svarade ja på den andra frågan fördelade sig svaren enligt nedan:

 • Sett över kostnaderna (51 procent)
 • Sett över min marknadsföring och mina säljkanaler (31 procent)
 • Dragit ned på inköp av vissa inventarier (27 procent)
 • Skjutit upp eller pausat rekrytering (21 procent)
 • Uppdaterat kunderbjudandet (14 procent)
 • Kortat kundernas betaltid för att få in pengarna snabbare (8 procent).

Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval. 

Ämnen


Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med fler än 8 500 anställda, över 900 000 kunder och en omsättning på 11 389 miljoner norska kronor under 2018 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73