Följ Visma

Växande intresse för e-fakturering bland företagen

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 09:00 CEST

Att komma igång med elektronisk dokumenthantering - inte minst då e-fakturering - är den viktigaste faktorn för att svenska företag ska bli mer konkurrenskraftiga. Det här framgår av Vismas Effektivitetsbarometer 2008, där företag med 5 till 50 anställda svarat på frågor om effektivitet och verksamhetsutveckling.

I undersökningen uppger nästan sex av tio tillfrågade företagsledare att deras verksamhet måste bli mer effektiv för att de ska vara konkurrenskraftiga. För att lyckas med det bedöms elektronisk dokumenthantering vara mest betydelsefull.

Fördubblat antal e-fakturor
62 procent anser att elektroniska tjänster är viktiga för deras konkurrenskraft och 55 procent att tjänsterna dessutom gynnar deras miljöprofil. På frågan om företaget planerar att börja med elektronisk kundfakturering inom ett år uppger 11 procent att de ska göra det, vilket skulle innebära mer än en fördubbling jämfört med idag.

- Det finns ett stort intresse att börja med e-tjänster bland små och medelstora företag, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma småföretagssegment. Lösningarna finns och allt fler upptäcker att fördelar och utbyte kan mätas i både tid och pengar, det vill säga effektivitet.

- Därför är det också bra att staten och myndigheterna nästan har nått ända fram när det gäller gå över till elektronisk fakturahantering. Det gör att det både finns föredömen och kravställare när det gäller att få igång ännu fler med e-fakturering, tillägger Rolf Dahlberg.

Vismas Effektivitetsbarometer 2008 presenteras i samband med Ekonomimässan i Stockholm 18-19 september. Detaljresultaten finns i den bifogade pdf-versionen av pressmeddelandet.

Fakta om fakturor
I Sverige produceras 1,4 miljarder fakturor under ett år. Dessutom följs var tionde faktura av en påminnelse, alltså ytterligare 140 miljoner fakturor. Bara 6-7 procent av alla fakturor skickas elektroniskt.

För mer information kontakta
Rolf Dahlberg, vd Visma Spcs AB, 0470-70 60 39, rolf.dahlberg@visma.se

Bifogade filer

PDF-dokument