Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Utrikesfödda företagare flest i krogbranschen

Sex av tio hotell- och restaurangföretag i Sverige drivs av någon som är född utanför Norden, visar statistik som ekonomiföretaget Visma sammanställt från SCB. Branschen dominerar bland de över 50 000 företag som drivs av utrikesfödda, följt av företag inom handel och reparationer av motorfordon.

– Det finns en stor entreprenörsanda bland människor som sökt sig till ett nytt land. Genom att underlätta för fler utrikesfödda entreprenörer att starta nya företag kan Sverige stärka både sin ekonomi och sin sammanhållning på lång sikt, säger Daniel de Sousa, vd för Visma Spcs.

Människor födda utanför Norden stod bakom 53 451 företag i Sverige 2013. Bland dem sysslade var femte företag, 10 699 stycken, med hotell- och restaurangverksamhet. Det är betydligt fler än de 7 361 företag i branschen som drevs av inrikesfödda, och innebär att nästan sex av tio hotell- och restaurangföretag drevs av någon som kom från ett land utanför Norden. Det ska jämföras med att 17 procent av Sveriges befolkning hade utomnordisk bakgrund.

Många utrikesfödda i servicebranscher
Den näst vanligaste branschen för utrikesföddas företag var handel och reparation av motorfordon, med 8 534 bolag. Därefter följde den kategori som kallas annan serviceverksamhet och bland annat omfattar frisörer och reparatörer inom en rad områden. Byggbranschen var den fjärde största sektorn.

– Företagande är en oerhört stark kraft för integration som Sverige måste ta vara på. Utrikesfödda entreprenörer är en tillgång som bidrar till att nya verksamheter växer fram och skapar jobb, säger Daniel de Sousa.

Bland företagare födda i Norden var det vanligast att driva verksamhet i sektorn juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Där ingår företag som revisionsbyråer, teknikkonsulter och forskningsföretag. Näst vanligast var företag inom byggbranschen.

Om undersökningen
Visma har tittat på statistik från RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) och FAD (Företagens och arbetsställenas dynamik) som bearbetats av Statistiska Centralbyrån. Utrikesfödda definieras här som svenskar födda utanför Norden. I statistiken ingår endast personer folkbokförda i Sverige i åldersspannet 16-64 år. Uppgifterna avser år 2013, vilken är den senaste statistiken som finns att tillgå.

För mer information, kontakta
Boo Gunnarson, presskontakt Visma Spcs, 070-872 72 32
Daniel de Sousa, vd Visma Spcs, 070-335 86 84

Bilagor
Tabell: Största branscher för utrikesföddas företag
Tabell: Största branscher för inrikesföddas företag
Mer om undersökningen

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 6 700 anställda och omsatte 7 100 miljoner norska kronor 2014.

Presskontakt

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73
Malin Fredriksson

Malin Fredriksson

Presskontakt Pressansvarig Visma Spcs +46 73 313 43 88