Gå direkt till innehåll
Undersökning: Stor skillnad i digitaliseringstakt mellan olika län

Pressmeddelande -

Undersökning: Stor skillnad i digitaliseringstakt mellan olika län

Den digitala mognadsgraden i svenska företag och organisationer ökar i 17 av 21 län, men skillnaden i förändringstakt är fortsatt stor mellan länen. Det visar Vismas Digitaliseringsindex 2018 där 612 vd:ar och ekonomichefer i större bolag och offentliga organisationer rankat sin digitaliseringsnivå.

– Årets digitaliseringsindex visar en positiv riktning, men om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver medvetenheten om de konkreta fördelarna öka i en betydligt snabbare i takt, säger Carola Lissel, vd för Visma Software AB.

Vid årets mätning är antalet län som tar ett kliv framåt fler än i fjol, men det skiljer fortsatt stort - 14,9 procentenheter - mellan de som kommit längst respektive kortast i sin digitaliseringsprocess. I år är det endast fem län som placerar sig över totalindex för Sverige, jämfört med nio förra året.

Riksgenomsnittet landar i år på 48,2 procent, vilket är en ökning med 7,3 procentenheter jämfört med föregående år. Bland de som låg över riksgenomsnittet förra året är det bara Stockholms län, Gotlands län och Kronobergs län som fortsatt gör det. Kronobergs län som toppade listan då är nu ett av de fyra län som visar ett lägre index (om än bara med 0,6 procentenheter).

Störst ökning står Örebro län för med 11,7 procentenheter, från plats 18 i fjol till en andraplats i år.

Störst tillbakagång står Västernorrland för med 8,6 procentenheter, från plats tre i fjol till plats 19 i år.

– De verksamheter som prioriterar att automatisera sina ekonomiska och administrativa processer får en allt större fördel idag, vilket i förlängningen påverkar hela regionen positivt. Att hamna på efterkälken nu kan få stora konsekvenser för konkurrenskraft och tillväxt, avslutar Carola Lissel.


Hela listan - så långt har länen kommit i sin digitalisering


Län 2018 2017 2016
1 Stockholms län 50,3 43,6 40,6
2 Örebro län 50,1 38,4 32,4
3 Kronobergs län 49,8 50,4 43
4 Västra Götalands län 49,4 40,8 36,4
5 Gotlands län 48,9 48,3 36,9

Vismas Digitaliseringsindex (median) 48,2 40,9 37,7
6 Östergötlands län 47,8 38,5 40,1
7 Dalarnas län 47,6 43,5 33,5
8 Skåne län 46 40,6 32,8
9 Hallands län 45,6 44 41,4
10 Södermanlands län 44,5 41,6 37
11 Blekinge län 44,1 42,6 34,3
12 Norrbottens län 44 39,2 37
13 Kalmar län 42,6 38,5 35
14 Gävleborgs län 42,3 35,2 39,9
15 Västmanlands län 41,7 40,7 34,3
16 Jönköpings län 41,1 42,4 44
17 Uppsala län 39,7 39 34,5
18 Jämtlands län 36,4 32,4 30,1
19 Västernorrlands län 36,2 44,8 40,7
20 Värmlands län 36,1 32,7 35,6
21 Västerbottens län 35,4 38,4 44,1


Om Vismas Digitaliseringsindex 2018
Vismas Digitaliseringsindex mäter graden av digitalisering och automatisering av ekonomiska och administrativa processer i både privat och offentlig sektor. Resultatet baseras på en kvantitativ undersökning genomförd under våren 2018 med 612 svarande vd:ar, ekonomi- samt it-chefer i företag och kommuner med mer än 25 anställda, vilket gör undersökningen till den största i sitt slag. Respondenterna fick gradera på en skala noll till 100 procent hur digitala och automatiserade de anser sina organisationer vara avseende sju frågor om centrala ekonomiska och administrativa processer. Undersökningen genomfördes första gången 2016.

Då tillfrågade och antalet respondenter skiftar från år till bör alla jämförelser mellan detta år (2018) och tidigare ses som övergripande, ej direkta.

Hela rapporten finns att ladda ner här


För mer information kontakta
Carola Lissel, vd för Visma Software, 070-426 61 16, carola.lissel@visma.com
Christofer Björkvall, PR-ansvarig, Visma i Sverige, 072-239 74 60, christofer.bjorkvall@visma.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 800 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster. Koncernen har fler än 8 500 anställda och omsatte 9 146 miljoner norska kronor 2017.

Presskontakt

Carola Lissel

Carola Lissel

Strategy Director Visma Sverige 010-141 27 57