Gå direkt till innehåll
Under pandemin: Nya affärsmöjligheter för svenska småföretag

Pressmeddelande -

Under pandemin: Nya affärsmöjligheter för svenska småföretag

34 procent av svenska småföretag har identifierat nya affärsmöjligheter under pandemin. Det visar Vismas Affärsbarometer, en undersökning som genomfördes mellan 25 mars och 21 april 2021 bland 1 454 kundföretag.

– Små och medelstora företag har utmärkta kommersiella reflexer. Och många är snabba att ställa om både tänkande och verksamhet när förutsättningarna förändras. Det är en kombination av nödvändighet och korta beslutsvägar som driver utvecklingen när försäljningen riktas om till det egna närområdet eller den egna regionen. Vi behöver inte gå längre än till våra egna kunder och leverantörer för att hitta framgångsrika exempel på hur pandemins konsekvenser möter tungt motstånd. Företag som breddar affärsmodeller, skapar anpassade frakt- och leveranslösningar eller sjösätter helt nya satsningar trots att en hel värld dragits in i en situation som ingen bad om eller fullt ut kunde planera för, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Förbättrade framtidsutsikter

Förändringarna i framtidstro jämfört med undersökningen hösten 2020 är stora. Sammantaget tror 45 procent av företagen i Vismas Affärsbarometer att försäljningen kommer att öka under de kommande sex månaderna, vilket innebär en ökning på 16 procent. Drygt 33 procent ser en oförändrad försäljning som det troligaste alternativet, medan knappt 16 procent spår en minskning. Tittar man på utsikterna inom olika branscher visar undersökningen att företagen genomgående gör bedömningen att försäljningen kommer att utvecklas positivt under det närmaste halvåret. Mest positiva är företag verksamma inom hotell och restaurang, där 63 procent tror på en stigande försäljning. Men även i branscher som handel, verkstad och industri, samt IT och telekom tror en majoritet av företagen på en stigande försäljning.

Orsaker till ökad framtidstro

Det är en stark tro på ökad köpkraft som ligger till grund för de små och medelstora företagens stigande optimism. Men även högsäsong, förbättrad intern kapacitet samt ett ökat antal försäljningskanaler är faktorer som bidrar till att många företag ser mer positivt på försäljningen under det närmaste halvåret. Norrbotten är den region som toppar vårens Affärsbarometer när det kommer till framtidstro och försäljningsutveckling. Här gör 61 procent av företagen bedömningen att de går mot en period av ökad försäljning.

En Vismakund i en helt ny bransch

Flowpass är ett av alla företag som tagit tillvara på nya affärsmöjligheter under pandemin. Företaget levererar flexibla arbetsytor, eller kontorslösningar, på en marknad som just nu tar form:

– När pandemin slog till insåg arbetsgivare av alla storlekar att medarbetare i dag önskar en större flexibilitet när det kommer till den fysiska arbetsplatsen. Vi tog fram en plattform för ett koncept vi kallar nodeworking, som görs tillgängliga utanför det traditionella kontoret, säger Peter Ingman, grundare av Flowpass och kund hos Visma Advantage.

Om Affärsbarometern

Vismas Affärsbarometer bygger på en webbaserad enkätundersökning som besvarats av 1 454 små och medelstora företag mellan 25 mars och 21 april 2021. Samtliga svar kommer från företag som är kunder till Visma Advantage. Enkäten har genomförts två gånger per år sedan 2011 och är en indikator på framtidstro bland små och medelstora företag.

Läs mer och ladda ner hela undersökningen här

För mer information, kontakta gärna:

Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.com

Om du vill komma i kontakt med deltagare i undersökningen för intervjuer på lokal eller regional nivå, kontakta Pär Johansson, Visma Advantage, 076-133 78 37, par.u.johansson@visma.com

Ämnen

Kategorier


---------------------
Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med 12 500 anställda, 1 000 000 kunder och en omsättning på 1 741 miljoner euro under 2020 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa. Besök Visma.se

Presskontakt

Henrik Salwén

Henrik Salwén

VD Visma Advantage AB 010-141 29 02
Pär Johansson

Pär Johansson

Digitaliseringsexpert Visma Sverige 0761-337837