Följ Visma

Trendbrott: Nu minskar befolkningens skulder

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 07:07 CET

Efter att svenskarnas skuldberg ökat stadigt sedan 2011 ses nu ett trendbrott. I slutet av 2016 hade befolkningens totala skulder minskat med drygt åtta miljoner, enligt statistik från Kronofogden som Visma har sammanställt. Tillsammans var 423 000 personer skuldsatta vid årets slut med en total skuld på 72,4 miljarder kronor.

– Skulderna minskar nu för första gången på länge på riksnivå, vilket är viktigt. Det visar på att fler klarat av att betala sina skulder och är på väg mot en sund ekonomi säger, Michael Marchal, vd för Visma Collectors.

Svenskarnas skulder har ökat stadigt sedan 2011, men nu ses ett trendbrott. I slutet av 2016 hade befolkningens totala skulder minskat med åtta miljoner kronor. Sveriges 423 000 skuldsatta personer vid årets slut hade en total skuld på 72,4 miljarder kronor.

Befolkningens skulder minskade på riksnivå, trots att de ökade i 16 av 21 län. Det beror på att stockholmarnas skulder sjönk med fyra procent. De regionala skillnaderna är dock stora. I Halland syns en ökning av skuldbeloppet med drygt nio procent, och i Dalarna och Östergötland har skulderna ökat med fem respektive sex procent.

Antalet personer som hamnar i skuld minskar

När det kommer till antalet skuldsatta personer syns en minskning i rikets samtliga län, förutom i Kronoberg där de istället ökade med knappt två procent. Minskningen är som störst i Västernorrlands län med fyra procent. Totalt sett har antalet skuldsatta minskat med en procent, vilket betyder att Sverige vid utgången av 2016 hade drygt 423 000 skuldsatta personer.

– Har man fått ett inkassokrav efter julhandeln i december så kan det vara en varningssignal. För att få bättre kontroll över sin ekonomi är ett det viktigt att löpande se över sina utgifter och inkomster, säger Michael Marchal.

Fem tips: Så undviker du skuldsättning
1. Betala dina krav direkt eller kontakta avsändaren och föreslå en avbetalningsplan
2. Gör en månadsbudget och följ upp den veckovis
3. Betala dina krediter och avsluta dina kreditkort
4. Se över dina fasta kostnader och avtal
5. Börja spara och ha ett mål

Bilagor
Statistik: Skulder i alla län
Statistik: Skulder i alla län och kommuner

För mer information, kontakta
Michael Marchal, vd för Visma Collectors, 042-24 74 20, michael.marchal@visma.com
Elinor Sjögren, Marknads- och kommunikationschef för Visma Collectors, 073-052 85 33, elinor.sjogren@visma.com

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 500 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 5 500 anställda och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.

Bifogade filer

PDF-dokument