Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskars obetalda parkeringsböter ökar till 634 miljoner

Under 2015 växte svenskars parkeringsskulder till Kronofogden till närmare 634 miljoner kronor, en ökning med 2,4 miljoner kronor jämfört med året innan. Även antalet personer som står för böteslapparna har ökat något. Det visar färsk statistik från Kronofogden som sammanställts av Visma.

– Vissa utgifter är tråkigare än andra och böteslappar tillhör definitivt den kategorin. En utgift man inte planerat för kan ställa till det i en redan överbelastad budget, säger Maria Blomqvist, skuldrådgivare på inkassobolaget Visma Collectors. 

Fler personer har obetalda böter
Vid utgången av 2015 hade 38 993 personer i Sverige obetalda parkeringsböter hos Kronofogden, vilket är 2 procent fler än ett år tidigare. Även totalbeloppet för skulderna har ökat till 634 miljoner kronor, jämfört med 631 miljoner under 2014.

– En obetald parkeringsbot som går så långt som till Kronofogden kommer i slutändan att kosta långt mycket mer än vad det stod på den ursprungliga lappen. Därför råder jag alla att ta itu med betalningen direkt, säger Maria Blomqvist.

På lite längre sikt växer antalet parkeringsböter som varje bötfälld person samlar på sig. Vid årsskiftet var genomsnittet knappt 12,2 böter per person, jämfört med knappt 10 för fem år sedan. Även beloppet på skulderna har ökat under samma femårsperiod, från knappt 12 000 kronor till drygt 16 000 kronor per person.

Den största ökningen ser man i Gävleborgs och Hallands län, samtidigt som parkeringsböterna har minskat mest på Gotland och i Norrbottens län sett till såväl antalet skuldsatta som skuldernas storlek. I Kronobergs län har antalet personer som ligger bakom skulderna minskat mest.

I statistiken ingår inte dödsbon, gäldenärer med okänd adress eller skyddad identitet. Totalt svarar dessa för ytterligare knappt 17 miljoner kronor i parkeringsskulder till Kronofogden.

Fem tips om du får en oväntad utgift:
1. Gör en detaljerad budget 
2. Flytta fram ett annat planerat inköp
3. Dra ner på de flexibla posterna såsom transport och livsmedel
4. Sälj av saker du inte använder
5. Ta ett extra arbetspass 


Kort om parkeringsböter
Parkeringsböters formella benämning är felparkeringsavgift och är en direkt följd av att man fått en felparkeringsanmärkning. På kommunens gator sköter Transportstyrelsen administrationen av parkeringsanmärkningarna. Man har åtta dagar på sig att betala en felparkeringsavgift och därefter går en påminnelse ut. Enligt lagen om god inkassosed bör inte fristen vara kortare än fyra veckor mellan påminnelse och inkassokrav.

Att följa parkeringsbestämmelserna bidrar till en trafiksäker och framkomlig miljö.

Om statistiken
Statistiken om felparkeringsavgifter är sammanställd utifrån personer som är folkbokskrivna i respektive län. Till dessa siffror tillkommer personer som saknar känd adress, med skyddade personuppgifter, dödsbon, samordningsnummer eller personer med utländsk adress.

För mer information, kontakta
Maria Blomqvist, skuldrådgivare på Visma Collectors, 010-141 34 24

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 6 700 anställda och omsatte 7 100 miljoner norska kronor 2014.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73