Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskarnas skulder fortsätter att öka

För fjärde året i rad ökar svenskarnas skulder till Kronofogden. Vid årsskiftet hade drygt 340 000 privatpersoner en sammanlagd skuld till Kronofogden på över 63 miljarder kronor. En positiv trend är att antalet skuldsatta personer är färre än 2014. Det visar nya siffror som Visma sammanställt från Kronofogden. 

– Januari är en bra månad att ta tag i sin ekonomi och se över sina utgifter och inkomster. Många har dragit på sig extra kostnader under storhelgerna och det är viktigt att betala av skulderna så de inte blir första steget till svår skuldsättning, säger Maria Blomqvist, skuldrådgivare på Visma Collectors.

Färre personer delar på en ökad skuldbörda
Vid årsskiftet uppgick svenska privatpersoners samlade skulder hos Kronofogden till över 63 miljarder kronor. Det är en ökning med närmare en procent jämfört med året innan. Om man även räknar med dödsbon och gäldenärer som saknar adress eller har en utländsk adress är den totala skulden 72,4 miljarder kronor.


Antalet skuldsatta personer var vid samma tid 341 097, vilket är en minskning med 2 437 personer. – Varje år är en ny möjlighet att vända trender. Det positiva är att det för andra året i rad är något färre personer som är skuldsatta, men däremot har inte skuldbördan minskat. Därför bör man fortsätta arbeta förebyggande genom att sprida kunskap och information och våga prata om privatekonomi, säger Maria Blomqvist.

Skillnader mellan länen

Enligt Vismas länsjämförelse finns den största andelen skuldsatta i Sörmland, i likhet med föregående år. Där har skulderna ökat med 4,3 procent på ett år. De län som har lägst andel skuldsatta är Västerbotten och Halland, även det i likhet med föregående år.

Fem län har haft en nedåtgående trend, vilket innebär att den totala skuldbördan i de länen har minskat. I sexton län har skuldbördan däremot ökat, och störst är ökningen på Gotland. Där har skulderna ökat med nära 22 procent, men eftersom gotlänningarnas totala skuld är så liten blir förändringen i procent tydligare där än i andra län. Västernorrlands län står därefter för den största ökningen med drygt 7 procent.

Att vända trenden
De samlade skulderna är störst i Stockholms län och minst på Gotland. Antalet skuldsatta har minskat i samtliga län förutom Östergötland, Stockholms län och Jönköpings län. Den största minskningen har Västmanland haft.

– När man får ett inkassokrav i brevlådan kan man se det som en varningssignal. Skulden har i det skedet inte gått till Kronofogden och det finns ofta olika möjligheter att betala den så att man undviker att den går vidare till betalningsföreläggande, säger Maria Blomqvist.

Fem tips: Så undviker du överskuldsättning

  • Gör en månadsbudget
  • Spara kvitton och följ upp budgeten veckovis
  • Betala alla krediter och avsluta kreditkort
  • Starta ett sparkonto
  • Undvik att hamna hos Kronofogden – försök hellre få till stånd en avbetalningsplan


Fakta om skulder:
Svår skuldsättning innebär enligt Kronofogden att man inte kommer att ha möjlighet att betala sina skulder inom en överskådlig framtid. Visma har bearbetat Kronofogdens statistik om skuldsatta privatpersoner uppdelat på län för åren 2014 och 2015.
I statistiken ingår inte dödsbon, gäldenärer med okänd adress eller skyddad identitet. Totalt svarar dessa för ytterligare 9,4 miljarder kronor i skulder till Kronofogden. Svenskarnas samlade skuld på över 63 miljarder kan jämföras exempelvis med statsbudgeten på omkring 65 miljarder kronor för hälso- och sjukvård samt social omsorg.

För mer information, kontakta
Maria Blomqvist, skuldrådgivare på Visma Collectors, 070-654 47 56

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 6 700 anställda och omsatte 7 100 miljoner norska kronor 2014.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73