Följ Visma

Svag ökning av digitaliseringsgraden i svenska verksamheter

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2017 07:18 CEST

Vismas Digitaliseringsindex mäter hur långt svenska företag och offentlig sektor har kommit i digitaliseringen av de vanligaste ekonomiska processerna. Årets index når 40,9 procent, en liten ökning på 3,2 procentenheter från förra årets mätning. Statistiken baseras på en undersökning bland närmare 900 vd:ar och ekonomichefer i större bolag och organisationer, genomförd av Visma.

– Att digitaliseringstakten är så pass låg i landets organisationer är förvånande. De som tar täten i digitaliseringen av sina verksamheter får ett försprång som kan bli svårt för andra att knappa in på senare. Genom att digitalisera mer av den interna administrationen frigörs tid och resurser till att fokusera på utveckling av verksamheten istället, säger Carola Lissel, vd för Visma Software.

Attestering av fakturor och tidrapportering är fortfarande de områden där företag och offentlig sektor har kommit längst med sin digitalisering. Där ligger digitaliseringsgraden på närmare 60 procent. Betydligt sämre placerar sig automatisering av nyckeltal, inkommande fakturor och reseräkningar, där siffran som mest når 31 procent.

– Att både reseräkningar och inkommande fakturor har lägst digitaliseringsgrad är överraskande eftersom de är enkla att automatisera och sparar in mycket arbetstid, säger Carola Lissel.

Vismas Digitaliseringsindex 2017
Ranking: Grad av digitalisering bland svenska organisationer per funktion
(föregående års resultat inom parentes)

1 Attestflöde 61,4 % (56,8 %)
2 Tidrapportering till lön 60,4 % (56,5 %)
3 Automatisk betalning från betalningsförslag 42,7 % (45,6 %)
4 Utgående fakturor 37,2 % (30,9 %)
5 Automatiskt uppdaterade nyckeltal 30,8 % (29,7 %)
6 Inkommande fakturor 28,2 % (22,6 %)
7 Reseräkning till lön 25,7 % (22,0 %)
Sveriges totala digitaliseringsindex 40,9 % (37,7 %)


Om Vismas Digitaliseringsindex 2017
Vismas Digitaliseringsindex mäter graden av digitalisering och automatisering av ekonomiska och administrativa processer i både privat och offentlig sektor. Resultatet baseras på en kvantitativ undersökning genomförd under sommaren 2017 med 898 svarande vd:ar och ekonomichefer i företag och kommuner med fler än 25 anställda, vilket gör undersökningen till den största i sitt slag. Respondenterna fick gradera på en skala noll till 100 procent hur digitala och automatiserade de anser sina organisationer vara avseende sju frågor om centrala ekonomiska och administrativa processer. Undersökningen genomfördes första gången 2016.

Hela rapporten finns att ladda ner på visma.se/digitaliseringsindex

För mer information kontakta
Carola Lissel, vd för Visma Software, 070-426 61 16, carola.lissel@visma.se

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 760 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 6 600 anställda och omsatte 7 855 miljoner norska kronor 2016.