Gå direkt till innehåll
Storstäderna klättrar i Upphandlingsbarometern

Pressmeddelande -

Storstäderna klättrar i Upphandlingsbarometern

Storstadslänen klättrar i rankingen men befinner sig alltjämt i nedre delen av Vismas Upphandlingsbarometer, som jämför upphandlingsklimatet i Sverige. På riksnivå ligger antalet upphandlingar på en stabil nivå, med 18 483 genomförda upphandlingar till ett totalt värde av över 600 miljarder kronor.

– Antalet offentliga upphandlingar har stabiliserats efter nedgången i samband med den höjda direktupphandlingsgränsen 2014. Däremot finns det regionala skillnader och trots att andelen överprövade upphandlingar minskar i storstadsregionerna skulle upphandlingsklimatet kunna förbättras, säger Marie Ceder, vd för Visma Commerce.

Jämtland och Kronoberg är bäst i landet på upphandlingar
Vismas Upphandlingsbarometer sammanställer antalet offentliga upphandlingar i Sverige och rankar alla län baserat på antal upphandlingar per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbud per upphandling samt andelen överprövade upphandlingar. Ett bra upphandlingsklimat finns i de län där det publiceras många upphandlingar per invånare, det är många anbudsgivare per upphandling och där få upphandlingar överprövas.

Jämtland placerar sig på första plats och är därmed bäst i landet på upphandlingar. Precis som i fjol kniper Kronoberg andra platsen, medan Blekinge och Västernorrland delar på tredjeplatsen. Storstadslänen Stockholm och Skåne hamnar på 15:e respektive 17:e plats, medan Västra Götaland hamnar på plats 9. Förra årets topplacerade Gotland har rasat till 18:e plats i årets barometer, följt av bottenrankade Örebro län, Västmanland och Gävleborg.

– Resultatet tyder på ett sunt upphandlingsklimat i de topplacerade länen, med många anbudsgivare, relativt få överprövningar samt ett stort antal upphandlingar per 100 000 invånare, säger Marie Ceder.

Trots att de möjliga uppdragen omfattar stora summor varje år fortsätter det genomsnittliga antalet anbudsgivare att minska, om än med knappa 0,9 procent jämfört med föregående år. Även andelen överprövade upphandlingar minskar med knappa 0,8 procent.

– Tyvärr är det fortfarande många företagare som upplever att det är alltför krångligt att delta i upphandlingar. Dessutom gör högkonjunkturen att många företag fokuserar på att sälja till privat sektor, säger Marie Ceder.

Upphandlingsbarometern 2017 i korthet:
– Flest antal upphandlingar per 100 000 invånare hade Norrbottens län med 311 stycken.
– Flest antal anbudsgivare i genomsnitt hade Stockholm där 4,7 företag i genomsnitt deltog i varje upphandling.
– Minst andel överprövade upphandlingar hade Blekinge, där endast 3,7 procent av upphandlingarna överprövades.

Läs mer:
Vismas Upphandlingsbarometer

Bilagor:
– Länsrankning: Vismas Upphandlingsbarometer 2017
– Vismas fem tips för att vinna upphandlingar
– Upphandlingens historia i Sverige

Fakta om Vismas Upphandlingsbarometer
Vismas Upphandlingsbarometer rankar alla län baserat på antal upphandlingar per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling samt andelen överprövade upphandlingar. Statistiken kommer från Visma Opic, som är landets mest kompletta, sökbara databas för upphandlingar. Den redovisade statistiken omfattar samtliga offentliga upphandlingar som publicerades i Sverige under 2016 och sammanfattas i den bifogade bilagan. Vismas Upphandlingsbarometer publiceras årligen.

Fakta om offentliga upphandlingar
Allt som inhandlas till offentlig sektor, från pennor till byggande av nya bostäder, ska upphandlas. Syftet med offentlig upphandling är att använda skattepengar effektivt och motverka korruption samtidigt som alla företag i Sverige får samma villkor att tävla om samhällets inköp.

Offentliga upphandlingar regleras av Lagen om offentlig upphandling, Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Alla pågående offentliga upphandlingar uppdelade per län och bransch finns tillgängliga i Vismas verktyg för bevakning av upphandlingar.

För mer information, kontakta
Marie Ceder, vd, Visma Commerce, 070-261 33 41, marie.ceder@visma.com
Frida Bosma, pr-ansvarig, Visma i Sverige, 072-211 27 63, frida.bosma@visma.com

Bilaga 1. Länsrankning: Vismas Upphandlingsbarometer 2017

Län20162015
Jämtland16
Kronoberg22
Blekinge315
Västernorrland36
Värmland510
Östergötland54
Jönköping711
Västerbotten78
Södermanland921
Västra Götaland911
Halland1114
Kalmar1219
Norrbotten124
Uppsala122
Dalarna159
Stockholm1517
Skåne1719
Gotland181
Örebro1911
Västmanland2016
Gävleborg2118

+ + + +

Bilaga 2. Vismas fem tips för att vinna upphandlingar

1. Förbered dig
Gör en analys av ditt företag och tänk igenom styrkor och svagheter. Tänk på vad som kan vara värdefullt i en upphandling. En upphandlande myndighet får till exempel inte gynna dig för att du är en lokal leverantör, men det kanske gör att du kan fixa billigare transport? Eller vara snabbare på plats? Är din verksamhet konjunkturkänslig? Se till att synas och lämna många anbud i bra tider. Det har du stor nytta av när tiderna blir sämre och konkurrensen hårdnar.

2. Ha framförhållning
Hitta aktuella upphandlingar på ett annonstorg, till exempel på opic.com. Men jobba också proaktivt: antingen ringer du till en upphandlare på kommunen och kollar när deras ramavtal går ut, och berättar att du är intresserad av att vara med i nästa omgång, eller så använder du tjänster på marknaden där du själv kan ta fram informationen. Kartlägg potentiella kunder i ditt närområde, och fundera på vilka dina största konkurrenter är. Lägg krutet på de upphandlingar där du tror att du har bäst chans att lyckas.

3. Var noggrann
Läs förfrågningsunderlaget ordentligt. Fråga den upphandlande myndigheten om något är oklart! Se till att svara exakt på allt som efterfrågas: ange exakta belopp, exakta datum och se till att du inte lämnar motstridiga uppgifter på olika ställen i anbudet. Svara på alla frågor, och glöm inte att bifoga alla bilagor. Och superviktigt: Lämna in ditt anbud i tid!

4. Börja enkelt
Börja smått och koncentrera dig på en affär som du vet att du klarar av utan problem. Myndigheterna älskar trygga affärer, så börja i liten skala om du inte är en stor och känd aktör. Det är lättare att ro hem en liten order, sedan ser du till att göra kunden galet nöjd och vips har du en viktig referens inför kommande, större upphandlingar. Leverera alltid i tid och se till att det syns i anbudet att du är seriös och ansvarsfull. Överleverera inte i anbudet, se bara till att du uppfyller de krav som ställs till hundra procent.

5. Lär dig av misstagen
Du kommer inte att vinna varenda upphandling, men du kan lära dig något i varenda en. Efter att upphandlingen avslutats, begär ut det vinnande anbudet och kolla varför det var bättre än ditt. Oftast avgjorde priset, men det kan också ha varit leveranstider, serviceorganisation eller något annat. Något som du kanske kan förbättra till nästa gång.

+ + + +

Bilaga 3. Upphandlingens historia i Sverige

  • 1700-talet: De äldsta svenska spåren av regler och ramverk för offentlig upphandling uppkom.
  • 1716: Upphandlingsdeputationen inrättas av Karl XII med syfte att köpa förnödenheter och krigsmaterial.
  • 1800-talet: Offentliga auktioner används för upphandling.
  • 1952: De moderna reglerna kring statlig upphandling introducerades genom instiftelsen av Upphandlingsförordningen. Från och med nu var ledordet att upphandlingen skulle vara affärsmässig.
  • 1973: Det kommunala upphandlingsreglementet antogs och regler för upphandling av tjänster infördes.
  • 1994: Den äldre lagen om offentlig upphandling (ÄLOU) träder i kraft i samband med att Sverige träder in i EES. Bestämmelser för att säkerställa affärsmässighet, rättssäkerhet och offentlighet fortsatte dock att vara ledande trots att delar inte återfanns i EU-direktiven.
  • 2007: Lagen om offentlig upphandling (LOU) träder i kraft och hänvisning görs istället till de grundläggande principerna stipulerade av EU-direktiven.
  • 2014: Beloppsgränsen för direktupphandlingar höjs från ca 271 000 SEK till ca 505 000 SEK. Det införs också krav på att myndigheterna ska ha riktlinjer för direktupphandlingar.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 600 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 5 500 anställda och omsatte 7 855 miljoner norska kronor 2016.

Presskontakt

Marie Ceder

Marie Ceder

Vd Visma PubliTech AB 070-261 33 41