Följ Visma

Storstäderna fortsätter att dominera i Vismas framväxtliga

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 07:15 CET

Stockholms län och Västra Götaland toppar Vismas framväxtliga, som rankar alla län utifrån nyföretagande, arbetslöshet, lediga jobb och bostadsbyggande. Ett starkt nyföretagande och många lediga jobb lyfter storstadsregionerna, men även Uppsala län och Halland går starkt.

– Nyföretagandet fungerar som en motor för utvecklingen i ett län. När det skapas fler nya företag innebär det fler jobb, säger Visma Spcs företagarexpert Boo Gunnarson.

Med 11,0 nya företag, 13,3 lediga jobb och 7,4 bygglov för nya bostäder per 1 000 invånare samt en arbetslöshet på 3,0 procent ligger Stockholms län kvar som stabil etta i Framväxtligan. På andra plats hamnar åter Västra Götaland.

Uppsala län och Halland placerar sig på tredje respektive fjärde plats i Vismas framväxtliga. Kronoberg klättrar sex platser jämfört med 2015 års ranking, från trettonde till sjunde plats, och står därmed för den största uppryckningen.

Gävleborg och Blekinge hamnar på de sista platserna i sammanvägningen. Det största tappet jämfört med 2015 har skett i Västmanland, som backar 13 placeringar och hamnar tredje sist i Framväxtligan.

En skillnad mot fjolårets mätning är att antalet bygglov ökat i landet, från 5,0 till 5,5 per 1 000 personer.

– För att nystartade företag ska kunna expandera och rekrytera medarbetare från andra delar av Sverige och världen måste det finnas bostäder. Därför är ökningen av antalet bygglov både viktig och välkommen, säger Boo Gunnarson.

Det högsta nyföretagandet i landet under mätperioden juli 2015 till juni 2016 hade Stockholms län med 11,0 nystartade företag per 1 000 invånare.

Den lägsta arbetslösheten fanns vid halvårsskiftet 2016 på Gotland, där 2,4 procent var öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Störst arbetslöshet hade Gävleborg, 5,1 procent.

Det största antalet lediga jobb hade Stockholms län, där det gick nästan 13,3 lediga jobb på 1 000 invånare i juni 2016. Även Västra Götaland, Jönköpings län och Kronoberg visar upp många lediga jobb.

Flest bygglov för bostäder hade Uppsala och Örebro län med 9,6 respektive 8,7 bygglov per 1 000 personer under perioden juli 2015 till juni 2016. Minst antal nya bygglov hade Blekinge och Västernorrland med 1,9 respektive 1,4 bygglov.

Fakta: Framväxtligan
Vismas framväxtliga rankar landets alla län utifrån framtida tillväxtpotential, baserat på antagandet att ett högt nyföretagande kombinerat med låg arbetslöshet, många lediga jobb och god bostadsförsörjning utgör en bra grund för tillväxt i länet. Placeringen i Framväxtligan är en sammanvägning av länets rankning för samtliga dessa fyra ingående faktorer.

Antalet nystartade företag har hämtats från Bolagsverkets statistik över nyregistrerade aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare under perioden juli 2015 till juni 2016. Andelen arbetslösa och antalet lediga jobb per län har hämtats från Arbetsförmedlingens statistik för juni 2016. Befolkningsstatistiken har hämtats från Statistiska centralbyrån. Bostadsbyggandet utgörs av Boverkets redovisning av beviljade bygglov under perioden 1 juli 2015 till 30 juni 2016.

Bilaga: Lista över alla länens placeringar i framväxtligan och placering när det gäller nyföretagande, arbetslöshet, lediga jobb och beviljade bygglov för bostäder.

För mer information, kontakta gärna:
Boo Gunnarson, företagarexpert Visma Spcs, 070-872 72 32, boo.gunnarson@visma.com
Johanna Stier, pressansvarig Visma Spcs, 073 -056 17 69, johanna.stier@visma.com

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 7 400 anställda och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.