Gå direkt till innehåll
Storstäder toppar Framväxtligan

Pressmeddelande -

Storstäder toppar Framväxtligan

Regionerna runt Stockholm och Göteborg är hetast i landet. Det visar Vismas framväxtliga, som rankar landets alla län utifrån nyföretagande, arbetslöshet, lediga jobb och bostadsbyggande – fyra faktorer som alla är av stor betydelse för den framtida tillväxten. Jönköpings län och Kronobergs län har rasat mest jämfört med förra årets mätning.

– Ett genomgående drag är att tillkomsten av nya företag driver på en positiv utveckling. Ökat nyföretagande skapar goda förutsättningar för fler sysselsatta i framtiden, eftersom dagens nyföretagare i många fall är morgondagens arbetsgivare, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som tar fram Framväxtligan.

Få arbetslösa, många lediga jobb
Med 15 nya företag, 13 lediga jobb och 4 nya bygglov för bostäder per 1 000 invånare samt en arbetslöshet på 5,2 procent fortsätter Stockholms län att abonnera på förstaplatsen i Framväxtligan. Stockholms län svarar för vart tredje nystartat företag i landet. Västra Götalands län behåller andraplatsen medan medan Halland och Uppsala län hamnar på tredje respektive fjärde plats. De kraftigaste uppryckningarna svarar Dalarna, Örebro län och Jämtland för.

Gävleborg, Västernorrland och Blekinge ligger kvar på de tre sista platserna i ligan. Andra län som utmärker sig negativt är Jönköpings län som rasat från en åttonde plats i den förra mätningen till plats 18 i årets mätning. Kombinationen av lågt nyföretagande och blygsam bostadsproduktion är orsak till raset. De båda andra Smålandslänen, Kronoberg och Kalmar, har råkat ut för liknande degraderingar.

Statistiken i delar
Det högsta nyföretagandet
i landet under mätperioden hade Stockholms län med 15,1 nystartade företag per 1 000 invånare, en minskning från 17,8 jämfört med den förra mätningen.

Den lägsta arbetslösheten fanns den 31 maj i Uppsala län, där 4,5 procent då var öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd.

Det största antalet lediga jobb hade Stockholms län, där det gick drygt 13 lediga jobb på 1 000 invånare i maj. Även Jämtlands och Södermanlands län har många lediga jobb, Uppsala län minst.

Flest bygglov för bostäder hade Stockholms län med 4,1 bygglov per 1 000 personer den senaste mätperioden. Minst andel nya bygglov hade Blekinge och Västernorrland med 0,5 per 1 000 personer.

Fakta om Framväxtligan
Vismas framväxtliga rankar landets alla län utifrån framtida tillväxtpotential, baserat på antagandet att ett högt nyföretagande kombinerat med låg arbetslöshet, många lediga jobb och god bostadsförsörjning utgör en bra grund för tillväxt i länet. Placeringen i Framväxtligan är en sammanvägning av länets rankning för samtliga dessa fyra ingående faktorer.

Andelen arbetslösa och antalet lediga jobb per län har hämtats från Arbetsförmedlingens statistik för maj 2013. Antalet nystartade företag har hämtats från Bolagsverkets statistik över nyregistrerade aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare under perioden juni 2012 till maj 2013. Befolkningsstatistiken har hämtats från Statistiska centralbyrån. Bostadsbyggandet utgörs av Boverkets redovisning av beviljade bygglov under perioden 1 februari 2012 till 31 januari 2013.

Bilaga: Länens placeringar i Framväxtligan och var de ligger när det gäller nyföretagande, arbetslöshet, lediga jobb och beviljade bygglov för bostäder.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige. 2012 uppgick omsättningen till 5 749 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Visma
Box 4015
203 11 Malmö
Sweden