Gå direkt till innehåll
Stora städer ger drag i Framväxtligan

Pressmeddelande -

Stora städer ger drag i Framväxtligan

Storstadsregionerna fortsätter att dominera när det gäller tillväxt och utveckling. Det visar Vismas framväxtliga, som rankar landets alla län utifrån nyföretagande, arbetslöshet, lediga jobb och bostadsbyggande – fyra faktorer som alla är av stor betydelse för den framtida tillväxten.

– Framväxtligan visar på ett tydligt samband mellan tillkomsten av nya företag och utvecklingen i stort i ett län. Ökat nyföretagande skapar förutsättningar för fler sysselsatta, vilket också leder till att det behövs fler bostäder, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.

Många lediga jobb
Med 15 nya företag, 15 lediga jobb och 8 bygglov för nya bostäder per 1 000 invånare samt en arbetslöshet på 5,1 procent fortsätter Stockholms län att abonnera på förstaplatsen i Framväxtligan. Uppsala län är ny på andra plats och Västra Götalands län har halkat ner till tredje plats. De kraftigaste uppryckningarna svarar Jönköpings län, Kronoberg och Örebro län för.

Gävleborg, Blekinge och Västernorrland ligger kvar på de tre sista platserna i ligan. Andra län som utmärker sig negativt är Sörmland, som halkat ner från sjunde till sextonde plats, och Gotland, som backar från sjätte till elfte plats.

Statistiken i delar
Det högsta nyföretagandet
i landet under mätperioden juni 2013 till maj 2014 hade Stockholms län med 15,1 nystartade företag per 1 000 invånare.

Den lägsta arbetslösheten fanns den 30 april i Uppsala län, där 4,1 procent då var öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd.

Det största antalet lediga jobb hade Stockholms län och Norrbotten, där det gick nästan 15 lediga jobb på 1 000 invånare i april. Även Jönköpings län har många lediga jobb, Västernorrland har minst.

Flest bygglov för bostäder hade Uppsala län med 10,3 bygglov per 1 000 personer under perioden april 2013 till mars 2014. Minst andel nya bygglov hade Gävleborg och Västernorrland.

Fakta om Framväxtligan
Vismas framväxtliga rankar landets alla län utifrån framtida tillväxtpotential, baserat på antagandet att ett högt nyföretagande kombinerat med låg arbetslöshet, många lediga jobb och god bostadsförsörjning utgör en bra grund för tillväxt i länet. Placeringen i Framväxtligan är en sammanvägning av länets rankning för samtliga dessa fyra ingående faktorer.

Andelen arbetslösa och antalet lediga jobb per län har hämtats från Arbetsförmedlingens statistik för april 2014. Antalet nystartade företag har hämtats från Bolagsverkets statistik över nyregistrerade aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare under perioden juni 2013 till maj 2014. Befolkningsstatistiken har hämtats från Statistiska centralbyrån. Bostadsbyggandet utgörs av Boverkets redovisning av beviljade bygglov under perioden 1 april 2013 till 30 april 2014.

Bilagor: Karta som visar länens tillväxtpotential samt länsvis statistik när det gäller nyföretagande, arbetslöshet, lediga jobb och beviljade bygglov för bostäder.

För mer information, kontakta
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll

Visma
Box 4015
203 11 Malmö
Sweden