Gå direkt till innehåll
Stor ökning av ansökningar om skuldsanering

Pressmeddelande -

Stor ökning av ansökningar om skuldsanering

Under första halvåret 2017 ansökte 10 622 svårt skuldsatta personer om skuldsanering. Det är mer än dubbelt så många som under samma period föregående år, eller en ökning på 111 procent. Det visar statistik från Kronofogden som Visma har sammanställt.

Den 1 november 2016 genomfördes en lagändring, som gjort det både enklare att ansöka om och genomgå skuldsanering.

– Vi ser att de nya reglerna kring skuldsanering har haft direkt påverkan på antalet ansökningar, i och med den stora ökningen på kort tid. Förhoppningsvis kan fler bli hjälpta att på sikt bli fria från svår skuldsättning, säger Elinor Sjögren, marknadschef på Visma Collectors.

Lagändringen har gjort det enklare att ansöka om skuldsanering genom att det efterfrågas färre uppgifter än tidigare och att ansökan även kan göras på webben. Det är också enklare för den skuldsatte att genomgå skuldsaneringen eftersom personen betalar en totalsumma per månad till Kronofogden, med undantag för de två betalningsfria månaderna juli och december. Kronofogden sköter sedan fördelningen till de som ska ha betalt. Personer med barn kan också beviljas en förkortad betalningsplan

Ansökningarna ökar i samtliga län
Under första halvåret 2017 ansökte 10 622 svenskar om skuldsanering, vilket är 111 procent fler än samma period 2016. Antalet personer som ansökte om skuldsanering ökade i alla län, och i 14 av 21 län har siffran som minst fördubblats. Störst procentuella ökning finns i Kronobergs län med 232 procent. På Gotland var ökningen som minst med 36 procent. De senaste fem åren har det totala antalet ansökningar om skuldsanering i Sverige ökat med 108 procent.

– Det är viktigt att ta tag i sina skulder så tidigt som möjligt för att undvika risken att hamna i en livslång skuldsituation. Skuldsanering kan vara ett sätt att komma på fötter igen, säger Elinor Sjögren.

För mer information kontakta
Elinor Sjögren, marknadschef på Visma Collectors, 073-052 85 33, elinor.sjogren@visma.com

Rankning: Ansökningar om skuldsanering i länen
Förändring i procent första sex månaderna 2017 jämfört med samma period 2016

 1. Kronoberg 232 %
 2. Värmland 188 %
 3. Dalarna 166 %
 4. Östergötland 160 %
 5. Blekinge 149 %
 6. Västernorrland 145 %
 7. Örebros län 136 %
 8. Norrbotten 136 %
 9. Halland 135 %
 10. Kalmar län 128 %
 11. Västra Götaland 119 %
 12. Jämtland 119 %
 13. Jönköpings län 111 %
 14. Skåne 101 %
 15. Stockholms län 95 %
 16. Gävleborg 89 %
 17. Uppsala län 88 %
 18. Västerbotten 88 %
 19. Södermanland 81 %
 20. Västmanland 58 %
 21. Gotland 36 %
  Totalt Sverige 111 %

Faktaruta: Om skuldsanering
Tips till dig som är skuldsatt:
- Se över vilka av dina levnadskostnader du kan minska.
- Upprätta och följ en budget.
- Kontakta fordringsägarna för att ta fram en avbetalningsplan.
- Sök hjälp hos budgetrådgivare i din kommun.

Tips till dig som skickar fakturor:
- Var proaktiv, gör en kreditupplysning innan leverans.
- Låt det inte gå för lång tid mellan leverans och fakturering.
- Upprätta tydliga avtal.
- Ha fasta rutiner för fakturering.

Detta är skuldsanering
Skuldsaneringslagen har funnits sedan 1994. Ansökningarna på årsbasis har ökat stadigt sedan 2009. Den som beviljas skuldsanering betalar av sina skulder i så hög grad som Kronofogden bedömer är möjligt. Vanligtvis sker detta under en femårsperiod och därefter avskrivs resterande skuld. För att beviljas ska man vara så svårt skuldsatt att man inte kan betala sina skulder inom överskådlig framtid. Fordringsägarna får i många fall nöja sig med att bara en del av skulden blir betald. Det är långt ifrån alla svårt skuldsatta som ansöker om skuldsanering och ännu färre som får det beviljat.

Nya regler för skuldsanering
Den 1 november 2016 infördes nya regler som ska göra det enklare att bli skuldfri. Reglerna underlättar för den skuldsatte då bland annat själva ansökningsprocessen blivit enklare. Kronofogden hjälper också numera den skuldsatte att fördela ut återbetalningar till borgenärerna, samt att två månader, juni och december, har blivit betalningsfria. Dessutom är chansen att en person kan få skuldsanering fler än en gång större än tidigare.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 600 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 5 500 anställda och omsatte 7 855 miljoner norska kronor 2016.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73