Gå direkt till innehåll
Stark framtidstro bland småföretagen

Pressmeddelande -

Stark framtidstro bland småföretagen

Varannan småföretagare i Sverige tror att försäljningen kommer att öka det kommande halvåret. Det visar Vismas Affärsbarometer som bygger på en enkät bland 1 400 små och medelstora företag. Det är en klar ökning sedan samma mätning i höstas, då framtidstron bland landets småföretagare var rekordsvag.

– Att småföretagens optimism är starkare än i höstas är ett tydligt tecken på ett stabilare ekonomiskt klimat i landet. De mindre företagen svarar för hälften av näringslivets omsättning och de flesta jobben skapas här, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage. 

Hälften tror på ökad försäljning
Hälften av småföretagen, 50 procent, tror på ökad försäljning det kommande halvåret. Det innebär en ökning med 8 procentenheter sedan höstens mätning. För de småföretagare som tror på ökad försäljning är ett ökat antal försäljningskanaler den vanligaste orsaken till den starka optimismen, vid sidan av säsongsberoende faktorer.

Starkast framtidstro har företagarna inom IT- och telekombranschen samt kultur, nöje och fritid. Där tror hela 62 procent att deras försäljning kommer öka kraftigt under det kommande halvåret.

– Den osäkerhet som vi såg i höstas har minskat. I stället ser vi nu en ökad nybyggnation som innebär möjligheter för landets småföretagare. Nu vågar allt fler expandera och satsa mer på den egna säljkapaciteten, säger Henrik Salwén.

Småföretagare optimistiska även kring inköp
Vismas Affärsbarometer visar att småföretagen även blivit mer optimistiska när det gäller inköp. Nästan fyra av tio, 37 procent, räknar med ökade inköp de kommande sex månaderna, vilket är en ökning sedan i höstas då motsvarande andel var 32 procent.

Topp 5: Mest optimistiska branscher (andel som tror på ökad försäljning):
1.
IT och telekom (62 procent)
2. Kultur/nöje/fritid (62 procent)
3. Hotell och restaurang (61 procent)
4. Reklamverksamhet/pr/kommunikation (58 procent)
5. Handel (57 procent)

Vismas Affärsbarometer
bygger på en enkät som besvarats av 1 403 små och medelstora svenska företag mellan 29 februari och 7 mars 2016. Enkäten har genomförts sedan 2011 och är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag. Detta är elfte gången barometern tas fram. Den bifogade grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de senaste undersökningstillfällena.

Läs hela rapporten och tidigare rapporter här
visma.se/affarsbarometern

För mer information, kontakta
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.com
Om du vill komma i kontakt med deltagare i undersökningen för intervjuer på lokal eller regional nivå, kontakta Ramona Johansson, Visma Advantage, 010-141 29 15, ramona.johansson@visma.com

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 7 400 anställda och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.

Presskontakt

Henrik Salwén

Henrik Salwén

VD Visma Advantage AB 010-141 29 02

Visma
Box 4015
203 11 Malmö
Sweden