Gå direkt till innehåll
Sollentuna kommun och Sollentunahem AB ingår ett långsiktigt samarbete med Visma

Pressmeddelande -

Sollentuna kommun och Sollentunahem AB ingår ett långsiktigt samarbete med Visma

Visma har blivit utvalda att leverera Ciceron dokument- och ärendehanteringssystem till Sollentuna kommun och Sollentunahem AB i syfte att ersätta nuvarande system Public 360. Affärsvärdet på uppdragen uppskattas till ca 13 MSEK under en avtalsperiod om 13 år med optionsår.

- Det är en stor ära för oss på Visma att bli vald som leverantör och vi har redan hunnit etablera en god kontakt med våra beställare. Vi ser fram emot att påbörja de två projekten av Ciceron dokument- och ärendehanteringssystem nu under april 2022, säger Erika Berggren, säljchef på Visma Consulting.

  - Samarbetet med Visma är en viktig pusselbit i digitaliseringen av kommunens ärende- och dokumenthantering. Vismas Ciceron kommer att bidra med att vi får enkel och sömlös ärendehantering genom våra förvaltningar, säger Anneli Tjäder, chef sekretariatet och Sofie Thorslund, förvaltningsledare sekretariatet.

   Målet med avtalet är en produktleverans med tillhörande tjänster avseende införande, utveckling och förvaltning samt applikationssupport av verksamhetsstödjande tjänster inom Sollentuna kommun. Systemet ska stödja arbetet med att systematisera, registrera och diarieföra handlingar och ärenden. Systemet ska även stödja handläggning av ärenden, arkivering samt arbete i berednings- och beslutsprocessen.

   Vismas uppdrag omfattar:

   • Utveckling och införande samt utrullning
   • Löpande förvaltning och underhåll av produkt inklusive applikationssupport
   • Resursstöd

   - Vi ser fram emot att börja använda oss av Vismas Ciceron. Vi räknar med att det systemet ska underlätta och effektivisera vårt viktiga arbete med diarieföring och ärendehantering, säger Frank Hagberg, CFO på Sollentunahem.

    För mer information, kontakta gärna:

    Erika Berggren, säljchef på Visma Consulting AB

    Tfn. +46 70 588 66 24

    Mail. erika.berggren@visma.com

    Ämnen

    Kategorier


    ---------------------
    Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara, för effektivare och starkare samhällen. Vi förenklar och automatiserar arbetet för företag och organisationer av alla storlekar och därigenom förbättrar vi människors vardag. Med 15 000 anställda, 1 200 000 privata och offentliga kunder i Norden, Benelux, Central-, Östeuropa samt Latinamerika och en omsättning på 2 081 miljoner euro år 2021 är vi engagerade i att göra morgondagen bättre än idag. Besök oss på visma.se.

    Presskontakt

    Malin Carlson

    Malin Carlson

    Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73