Gå direkt till innehåll
Snabb ökning av optimismen i företagen

Pressmeddelande -

Snabb ökning av optimismen i företagen

Nästan hälften av de mindre företagen i landet räknar med ökad försäljning det kommande halvåret. För sex månader sedan delades den framtidstron bara av var tredje företagare. Det visar Vismas affärsbarometer, som bygger på en stor enkät bland små och medelstora företag.

– Företagen har fått tillbaka framtidstron till nästan samma nivå som för ett år sedan, alltså innan konjunkturen började svaja. Många företagare spår nu en starkare köpkraft och räknar det kommande halvåret som sin naturliga högsäsong, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, som svarar för undersökningen.

Varannan tror på ökad försäljning
Andelen optimistiska företagare har ökat kraftigt sedan den förra mätningen gjordes i oktober förra året. 45 procent tror på ökad försäljning det kommande halvåret. I höstas var den andelen bara 33 procent. Då de mindre företagen svarar för omkring hälften av näringslivets omsättning är svaren starka och viktiga signaler om en ökad optimism.

Försiktighet med inköpen
Företagen spår dock inte samma ökning av inköp, utan där råder det fortfarande viss försiktighet samt osäkerhet kring konjunkturen. 33 procent uppger att de räknar med ökade inköp de närmaste sex månaderna. I höstas var den inköpsoptimistiska andelen bara 25 procent. 

– Orsaken till att företagen inte räknar med en lika stor ökning av inköp som på försäljning är sannolikt den försiktighet som alltid följer med efter mer oroliga tider, säger Henrik Salwén.

Sörmlänningar mest optimistiska
Företagarna i Södermanlands län är mest optimistiska i landet när det gäller förväntningarna både på ökad försäljning och fler inköp. Optimismen är även stor i Västernorrland, Halland och Värmland, medan större försiktighet råder i Blekinge, Kalmar län och Västerbotten.

Vismas affärsbarometer våren 2013
Länsrankning när det gäller positiv förväntan på ökad försäljning och ökade inköp de närmaste sex månaderna.
1Södermanlands län
2Västernorrlands län
3Hallands län
3Värmlands län
5Norrbottens län
6Västra Götalands län
7Östergötlands län
8Skåne län
9Stockholms län
10Jämtlands län
11Kronobergs län
11Uppsala län
13Västmanlands län
14Gävleborgs län
14Jönköpings län
14Örebro län
17Dalarnas län
18Gotlands län
19Västerbottens län
20Kalmar län
21Blekinge län

Vismas affärsbarometer bygger på en enkät som skickades ut till drygt 10 000 små och medelstora företag i Sverige under perioden 11-17 mars 2013. Drygt 1 200 företag svarade på enkäten, som är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag. Detta är femte gången barometern presenteras. Den bifogade grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de fyra senaste undersökningstillfällena. Undersökningen presenteras i detalj på www.visma.se/affarsbarometer.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav 1 500 i Sverige. 2012 uppgick omsättningen till 5 749 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll

Visma
Box 4015
203 11 Malmö
Sweden