Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Småföretagen tror på ökad försäljning

Trots ett osäkert konjunkturläge är många företagare optimistiska när det gäller utvecklingen i det egna bolaget. Fyra av tio små och medelstora företag tror på en ökad försäljning under de närmaste sex månaderna. Bara vart sjunde tror på minskad försäljning. Det visar Vismas  affärsbarometer – en enkätundersökning som besvarats av 1 600 små och medelstora företag.

Undersökningen visar att 43 procent av de små och medelstora företagen väntar sig en ökad försäljning under det kommande halvåret. Bara 15 procent spår att försäljningen kommer att minska. 40 procent tror att försäljningen kommer att vara oförändrad. Det är företagen i Östergötland och Västerbotten som är mest optimistiska om försäljningsutvecklingen, medan företagen i Kalmar län är mest pessimistiska.

– Landets småföretagare är överlag optimistiska när det gäller utvecklingen i det egna företaget. Man räknar inte med att påverkas särskilt mycket av den ekonomiska oron i omvärlden, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, som hjälper små och medelstora företag att effektivisera sina inköp.

Tre av tio tror på ökade inköp
Småföretagen är något mindre optimistiska när det gäller företagets kommande inköp. Tre av tio, 30 procent, bedömer att de kommer att öka sina inköp under det kommande halvåret. 18 procent svarar att de kommer att minska sina inköp medan hälften bedömer att inköpen kommer att vara oförändrade. När det gäller framtida inköp är det företagen i Norrbotten och Östergötland, som tror på störst ökning.

– I lågkonjunktur vill företagen hålla igång produktionen men till en lägre kostnad. Ett bra sätt att pressa inköpspriserna är att gå samman med andra och förhandla i grupp. Det ger en betydligt starkare förhandlingsposition, säger Henrik Salwén.

• Listan med resultaten i samtliga län finns i det bifogade PDF-dokumentet.

Vismas affärsbarometer bygger på en enkät som genomfördes den 13-24 oktober bland drygt 6 500 små och medelstora företag i Sverige. 1 612 företag svarade på enkäten, som är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag.
I undersökningen fick företagen svara på frågorna: ”Tror du att företagets försäljning kommer att öka eller minska de kommande sex månaderna?” och ”Tror du att företagets inköp kommer att öka eller minska de kommande sex månaderna?”

Läs mer om Visma Advantage här.

För mer information, kontakta

Henrik Salwén, vd för Visma Advantage AB, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.se

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 320 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hosting-partner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2010 uppgick omsättningen till 4 168 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73