Följ Visma

Småföretagarna tappar kunder i konkurser

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2009 09:10 CEST

Tre av tio småföretag har tappat kunder på grund av konkurser det första halvåret 2009. Det är en ökning med nästan 50 procent sedan årsskiftet, visar en omfattande undersökning bland mindre företag från programleverantören Visma Spcs.

- Det är en lika beklaglig som naturlig följd av att antalet konkurser ökat i en oroväckande takt ända sedan slutet av förra året, säger Visma Spcs vd Rolf Dahlberg i en kommentar till resultatet.

Men det är inte bara konkurser som tär på småföretagarnas likviditet. Andra undersökningar visar att stora företag i allt högre grad drar ut på sina betalningar och häromdagen uppmanade finansmarknadsminister Mats Odell alla statliga myndigheter att betala sina räkningar i tid. "Småföretag ska inte agera bank åt offentliga aktörer", sa Odell.

- Det är otroligt viktigt att visa de små företagen största respekt när det gäller att betala för de produkter och tjänster de levererar, säger Rolf Dahlberg. Eftersom alla tycks vara överens om att småföretagen är vår framtid när konjunkturen vänder måste de få chansen att ha sunda finanser.

Fortsatt försiktig optimism
Halvårsenkäten från Visma Spcs visar att optimismen trots att allt finns kvar bland landets småföretagare. Drygt åtta av tio tror fortfarande mer på sitt eget företag än på landets ekonomi i allmänhet; vid årsskiftet fanns den tron hos nio av tio.

För att övervintra lågkonjunkturen har 55 procent dragit ner på sina investeringar under våren jämfört med 37 procent när finanskrisen slog till förra hösten. Trots återhållsamheten får konjunkturen effekt på småföretagarnas resultat.

När året började uppgav 40 procent att deras fjolårsresultat påverkades negativt, nu tror 58 procent att årets resultat påverkas negativt. Nästan hälften av företagen tror dock ändå att det här året blir bättre än fjolåret.

Visma Spcs halvårsenkät med andelen ja-svar i procent halvårsskiftet (vid årsskiftet inom parentes):
1. Har ditt företag dragit ner på investeringarna under hösten respektive våren? 55% (37%)
2. Har ditt företag tappat kunder på grund av konkurser under hösten / våren? 29% (20%)
3. Får lågkonjunkturen negativ påverkan på ditt företags resultat för 2008 / 2009? 58% (40%)
4. Tror du mer på ditt eget företag än svensk ekonomi i allmänhet under 2009? 82% (88%)
5. Tror du att 2009 blir ett bättre år än 2008 för ditt företag? 48% (53%)

Den första undersökningen gjordes under perioden 22/12 2008-5/1 2009 och den andra 22/6-26/6 2009. Insamlingen av svaren gjordes via nyhetstjänsten Visma Infoline, som har cirka 90.000 dagliga läsare, huvudsakligen i företag med färre än 20 anställda. Undersökningarna bygger på 6.051 respektive 7.506 svar.

För mer information kontakta
Rolf Dahlberg, vd Visma Spcs AB, 0470-70 60 39, rolf.dahlberg@visma.se
Lars Fredell, informationschef Visma Spcs AB, 0470-70 60 50, lars.fredell@visma.se

Bifogade filer

PDF-dokument