Gå direkt till innehåll
Småföretagarna skapar tusentals nya jobb varje år

Pressmeddelande -

Småföretagarna skapar tusentals nya jobb varje år

Var fjärde småföretagare anställer redan när de startar sitt företag. Ytterligare drygt lika många anställer inom fem år. Det visar en ny undersökning bland småföretagare i hela landet från företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma.

− Fler än sju av tio nya arbetstillfällen skapas i de små företagen. Nu ser vi också att väldigt många nya företagare anställer redan från start. Det här ger cirka 30 000 nya jobb i landet varje år. På orter där större företag eller offentlig verksamhet skär ner blir småföretagarnas tillskott av arbetstillfällen naturligtvis särskilt viktiga, säger Mats Assarsson, ordförande för Fria Företagare.

På frågan ”Hur länge dröjde det innan du började anställa medarbetare?” använde 27 procent svarsalternativet ”Jag anställde direkt”. Det är en ökning med nästan 5 procentenheter jämfört med svaren på samma fråga för ett år sedan.

Vanligare med anställda
Vidare angav 33 procent av de tillfrågade i årets undersökning att de anställde inom de första fem åren och ytterligare 11 procent att de hade gjort sina första anställningar efter fem år.

Resterande 29 procent har inga anställda och de flesta av dem tänker fortsätta som enmansföretagare. Det senare är en minskning med 6 procentenheter sedan 2013. 

Stor samhällsnytta
Under de senaste 20 åren har 600 000 arbetstillfällen skapats i nya företag, varav merparten är småföretag. Antalet nya jobb i stora företag blev drygt 200 000 under motsvarande tidsperiod.

I företag med färre än 50 anställda har antalet sysselsatta ökat med 41 procent sedan 1994, men bara med 6 procent i de större företagen. Allt detta enligt beräkningar gjorda på SCB:s statistik.

− Det här visar att de mindre företagen inte bara är viktiga för sysselsättningen utan också för samhällsekonomin. Även om småföretagarnas omsättning inte kan mäta sig med siffrorna i storföretagens bokslut vet vi ändå att en dryg tredjedel av en kommuns skatteintäkter kommer från ortens småföretagare, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.

Nya jobb viktigast
Småföretagarna själva anser också att jobben de skapar är deras främsta bidrag till samhället. På frågan ”På vilket sätt tycker du att företagare bidrar till en positiv samhällsutveckling?” svarar 49 procent att ”Vi skapar nya arbetstillfällen”. Det är 6 procentenheter mer än förra året.

30 procent framhåller företagens betydelse för skatteintäkter och ökad välfärd, medan 16 procent främst anser att deras företag bidrar till det lokala samhället.

Om undersökningen
Undersökningen om attityder bland småföretagare genomfördes 9-21 september 2014 genom utskick via e-post till 6 600 företag. Svarsfrekvensen var nästan 13 procent. Resultaten jämförs med en likadan undersökning med lika många svar den 16-23 september 2013. Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval. De deltagande företagarna representerar nästan samtliga branscher, varav de största utgörs av verkstad och industri, handel, bygg, redovisning samt transport. Resultatet från den nya undersökningen bifogas.

För mer information, kontakta
Mats Assarsson, ordförande för Fria Företagare, 0709-37 41 33
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0705-20 01 30
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll