Gå direkt till innehåll
Småföretagarna optimistiska – över hälften tror på ökad försäljning

Pressmeddelande -

Småföretagarna optimistiska – över hälften tror på ökad försäljning

Mer än varannan småföretagare i Sverige räknar med ökad försäljning under det kommande halvåret. Det visar Vismas Affärsbarometer som bygger på en ny undersökning bland 824 små och medelstora företag över hela landet. Den positiva trenden fortsätter och framtidstron i företagen är starkare än på flera år.

– Det här är glädjande nyheter. De mindre företagen skapar de flesta jobben i Sverige och står för hälften av näringslivets omsättning. Deras växande framtidstro är en indikator på ett starkt ekonomiskt klimat i landet, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Över hälften av småföretagen, 51 procent, tror att deras försäljning kommer öka under de närmaste sex månaderna. Det innebär en ökning med fem procentenheter sedan undersökningen i höstas. Företagen i Blekinge är de mest optimistiska i landet. Där tror fler än sex av tio på ökande försäljning. Därefter följer Gävleborg, Halland och Värmland. I botten av länsrankningen återfinns Västerbotten där endast tre av tio småföretagare räknar med ökande försäljning.

Vid sidan av säsongsberoende anledningar tror många småföretagare att försäljningen kommer öka på grund av ett förbättrat produktutbud eller ökad intern kapacitet. Mest optimistiska är företagarna inom handelsbranschen följt av de inom jordbruk och skogsbruk. IT och telekom är en annan bransch med stark framtidstro.

– 99 procent av Sveriges företag är små och medelstora. Deras växande optimism ger goda förutsättningar för såväl ökade intäkter som ökad sysselsättning i landet, säger Henrik Salwén.

 Branscher med högst framtidstro (andel som tror på ökad försäljning)
1. Handel (61 procent)
2. Jordbruk, skogsbruk (60 procent)
3. IT och telekom (58 procent)

Branscher med lägst framtidstro
1. Vård, omsorg (26 procent)
2. Skola, utbildning (27 procent)
3. Fastighet (40 procent)

Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät som besvarats av 824 små och medelstora svenska företag mellan den 9 och 22 maj 2018. Undersökningen har genomförts sedan 2011 och är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag över hela landet. Detta är femtonde gången barometern tas fram. Den bifogade grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de senaste undersökningstillfällena.

Läs mer på visma.se/affarsbarometern

För mer information, kontakta
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, 070-816 66 11, henrik.salwen@visma.com
Om du vill komma i kontakt med deltagare i undersökningen för intervjuer på lokal eller regional nivå, kontakta Per Asplund, Visma Advantage, 010-141 29 18, per.asplund@visma.com


Om Visma Advantage
Visma Advantage är en del av Visma-koncernen och samförhandlar inköpsavtal för cirka 15 000 företag. Den samlade köpkraften gör det möjligt att förhandla fram starka erbjudanden hos en stor mängd olika företag. De företag som är kunder hos Visma Advantage erbjuds inköpsavtal inom ett 60-tal områden, bland annat inom resor, hotell och kontorsmaterial.

Ämnen


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 800 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster. Koncernen har 7 150 anställda och omsatte 9 146 miljoner norska kronor 2017.

Presskontakt

Henrik Salwén

Henrik Salwén

VD Visma Advantage AB 010-141 29 02