Gå direkt till innehåll
Småföretagarna frikostiga med gåvor till jul

Pressmeddelande -

Småföretagarna frikostiga med gåvor till jul

Sju av tio småföretagare ger julklappar till sina anställda, men räknat i pengar skänker de mer till välgörande ändamål i juletid. Det visar en undersökning bland 2 000 småföretagare över hela landet från ekonomiföretaget Visma.

I undersökningen fick företagen dels ange om de ger julklappar till sina anställda, dels om de ger julgåvor i form av pengar till välgörenhet. Sju av tio, 71 procent, uppger att de ger sina anställda julklappar. Nästan tre av tio, 27 procent, skänker pengar till välgörenhet inför årets julhelg.

Mer till välgörenhet
Undersökningen visar att företagarna är villiga att skänka större belopp till välgörenhet än vad de spenderar på julklappar. Det genomsnittliga gåvovärdet till välgörenhet är drygt 600 kronor, vilket är dubbelt så mycket som de 300 kronorna som läggs på den genomsnittliga julklappen till anställda.

– Det är inte överraskande att småföretagarna skänker pengar – i vissa fall tämligen stora belopp – till ändamål som de tycker är viktiga. Intresset för humanitära frågor går ofta hand i hand med ett tydligt samhällsengagemang i de mindre företagen, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som svarat för undersökningen. 

Under och över förmånsgränsen
Mest julklappar får de anställda hos småföretagarna i Norrbotten. Där uppger 85 procent av företagen att de ger presenterar till sina medarbetare. Mest generösa när det gäller välgörenhet är företagen i Jämtlands län, där 39 procent har ideella organisationer som mottagare av julgåvor i form av pengar.

Majoriteten av de företag som ger julklappar, 66 procent, har en pott på mellan 250 och 450 kronor per anställd. Bara 12 procent spenderar mer än 450 kronor, som är gränsen för när julgåvor till personalen blir förmånsskattepliktiga.

Avdrag för gåvor
När det gäller gåvor till välgörenhet ger fyra av tio företag, 42 procent, mellan 500 och 3 000 kronor. Hela 20 procent ger 5 000 kronor eller mer. Beräknat på resultatet i undersökningen kan värdet av småföretagarnas välgörenhetsgåvor uppskattas till en halv miljard kronor.

– Det är stora pengar som kommer att göra nytta för människor i hela världen. Samtidigt väcker den här givmildheten på nytt frågan om det inte är dags att företag precis som privatpersoner ska få göra skatteavdrag för gåvor till viss typ av välgörenhet, säger Rolf Dahlberg.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät som genomfördes mellan den 28 november och den 3 december. Den besvarades av 2 000 företag med en geografisk spridning som motsvarar det statistiska underlaget i landets 21 län. Frågorna samt resultaten på riks- och länsnivå finns i de bifogade bilagorna.

För mer information, kontakta
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige. 2012 uppgick omsättningen till 5 749 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73