Gå direkt till innehåll
Småföretagare vill helst digitalisera administration

Pressmeddelande -

Småföretagare vill helst digitalisera administration

Mer än var fjärde småföretagare rankar administration som den viktigaste arbetsprocessen att digitalisera under de närmaste tre åren, visar Vismas rapport Det digitala samhället. Men ännu fler uppger att de är inlåsta i sina nuvarande system, vilket står i vägen för digitalisering.

– Det har aldrig varit enklare att starta, driva och utveckla företag än vad det är i dag, tack vare digitala lösningar. Som företagare kan du i stället lägga tiden på det som är viktigt för dig. Därför behöver fler ta steget och digitalisera fullt ut, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Vismas rapport Det Digitala samhället visar att administration är den arbetsprocess som Sveriges småföretagare tycker är viktigast att digitalisera. Drygt var fjärde tillfrågad, 26 procent, anser att bokföring, fakturering samt löne- och tidrapportering bör skötas med digital teknik i större utsträckning än i dag. Men samtidigt uppger 28 procent att deras största utmaning när det gäller digitalisering är att de är låsta till de lösningar och system de använder i dag.

– Digitaliseringen innebär stor utvecklingspotential för både småföretagen själva och landet som helhet. Att de börjar digitalisera sina verksamheter är därför en viktig framtidsfråga, säger Boo Gunnarson.

Andra processer som Sveriges småföretagare tycker är viktiga att digitalisera de närmaste tre åren är utbudet av både tjänster och produkter. Sammantaget handlar förändringarna om att mindre företag anpassar sina affärsmodeller till dagens digitala arbetssätt.

Svenska organisationer ligger också efter både Finland och Norge när det gäller digitalisering, enligt Vismas digitaliseringsindex, där över 3 000 vd:ar och ekonomichefer i Norden har rankat hur automatiserade företagets processer är. Och enligt EU:s statistikbyrå Eurostat är bara elva procent av de svenska småföretagen på en avancerad nivå när det gäller digital teknik, en lägre siffra än i något annat nordeuropeiskt land och långt under EU-snittet på 17 procent.

Fakta: Fyra skäl för småföretagare att satsa digitalt
- Företaget blir mer effektivt och sparar tid som kan läggas på annat
- Företaget når ut till större marknader än tidigare
- Företagaren kan vara tillgänglig utanför kontoret och arbeta mer flexibelt
- Företaget kan lättare utveckla sin affär och ta fram bättre produkter och tjänster 


För mer information, kontakta gärna

Boo Gunnarson, företagarexpert Visma Spcs, 070-872 72 32, boo.gunnarson@visma.com
Johanna Stier, pressansvarig Visma Spcs, 073-056 17 69, johanna.stier@visma.com

Om rapporten:
Vismas rapport Det digitala samhället analyserar digitalisering utifrån tre teman: digitalisering och individen, dagens och framtidens digitala organisationer samt det uppkopplade samhället. Rapporten bygger på en statistiskt säkerställd Sifo-undersökning som är genomförd bland 1 008 svenskar, samt en undersökning som besvarats av personer i ledande positioner i 1 402 organisationer. Båda undersökningarna är genomförda i juni 2017. Hela rapporten finns på visma.se/detdigitalasamhallet.

Två av de frågor som deltagarna i undersökningen fick svara på var följande:

Vilka av nedan arbetsprocesser ser du som viktigast för ert företag att digitalisera/göra mer digitala de närmaste tre åren? Svaren gäller för hela riket.

Administrativa processer: 26 procent
Produktutbudet: 23 procent
Tjänsteutbudet: 23 procent
Möten: 5 procent
Ekonomiska processer: 3 procent
Vet ej: 12 procent
Inget av ovanstående: 8 procent

Vilken är den största utmaningen kopplat till digitalisering på din arbetsplats, enligt dig?Svaren gäller för hela riket.

Kompetensbrist internt: 6 procent
Brist på ekonomiska resurser: 7 procent
Låst till befintliga lösningar/system: 28 procent
Brist på förståelse/intresse internt: 23 procent
Annat: 16 procent
Vet ej: 20 procent

Ämnen


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 760 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 6 600 anställda och omsatte 7 855 miljoner norska kronor 2016.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73