Följ Visma

Småföretagare föredrar äldre arbetskraft

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 08:24 CEST

Tre av fyra småföretagare anställer hellre äldre personer än unga. Det visar en färsk enkätundersökning från ekonomiföretaget Visma.

I undersökningen uppgav 75,1 procent av de svarande företagarna att de föredrar en äldre och erfaren person framför en ung och nyutbildad. Det är några procentenheter fler än när samma fråga ställdes för drygt ett år sedan. Då ansåg 72,8 procent att erfarenhet är viktigast.

Ingen diskriminering
– Det är sannolikt att åldersdiskriminering är väldigt ovanlig i mindre företag. De som driver företagen har själva lärt sig att mognad och erfarenhet är viktiga egenskaper för att exempelvis möta kunder på ett förtroendeingivande sätt, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som gjort för enkäten.

Resultatet bekräftas även av andra studier. Exempelvis har Pensionsmyndigheten i en enkätundersökning visat att en stor andel arbetsgivare anser att äldre anställda tillför värdefulla arbetslivserfarenheter och yrkeskunskaper. Bara knappt två av tio arbetsgivare ansåg att yngre medarbetare är mer produktiva än äldre.

Förändrad syn på äldre
– Synen på äldre arbetskraft har definitivt förändrats under senare år. Dels är äldre människor överlag friskare än tidigare, dels bättre utbildade. Lägger man till det deras erfarenhet så är det lätt att förstå att många småföretagare gärna vill se dem som anställda i en eller annan form, säger Rolf Dahlberg.

I Pensionsmyndighetens tidigare undersökning drogs slutsatsen att det i första hand är på mindre företag som arbetsgivare ser en trend mot flera äldre i arbete. Samt att det främst gäller inom den privata sektorn och på mansdominerande arbetsplatser.

Om undersökningen
I Vismas enkät ställdes frågan ”Vem anställer du helst?”. 75,1 procent valde alternativet ”Äldre och erfaren”, medan 24,9 procent valde ”Ung och nyutbildad”. 1 000 företagare besvarade enkäten, som genomfördes via informationstjänsten Visma Infoline.

För mer information, kontakta
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs, 0470-70 60 39
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.

Bifogade filer

PDF-dokument