Följ Visma

Småföretagare ännu mer negativa till euron

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 10:54 CEST

Opinionen mot ett införande av euro som valuta i Sverige är större bland småföretagare än bland medborgare i allmänhet. 68 procent av företagarna säger nej till euron, jämfört med 64 procent av hela befolkningen.

Detta framgår av en dagsfärsk undersökning från Visma Infoline, som ställt frågan apropå en undersökning från Statistiska centralbyrån.

Enligt SCB:s undersökning i hela den röstberättigade befolkningen skulle 64 procent ha röstat nej till euron om det hållits en folkomröstning i maj. 24 procent skulle ha röstat ja, medan 12 procent uppgav att de inte vet hur de skulle rösta.

Färre osäkra företagare
I Visma Infolines undersökning, som gjordes onsdag och torsdag denna vecka, ställdes motsvarande fråga till målgruppen småföretagare. Den enkäten visar att drygt 68 procent är negativa till euron, medan 24 procent är positiva och cirka 8 procent inte tagit ställning.

I jämförelse med tidigare undersökningar de senaste två åren är skillnaden ungefär lika stor som tidigare. Företagarna har varit något mer euro-negativa än befolkningen i gemen.

Opinionen har svängt
När liknande undersökningar gjordes för drygt två år sedan var förhållandet däremot omvänt. Hösten 2008 tyckte 57 procent av företagarna att kronan borde bytas mot den gemensamma europeiska valutan och bara 38 procent var emot. 5 procent hade ingen bestämd uppfattning i frågan.

Vid samma tillfälle visade en Sifomätning att 42 procent av befolkningen var för euron, medan 47 procent var negativa och 11 procent inte hade tagit ställning. Detta var före både den globala finanskrisen och de efterföljande problemen för euro-länderna.

Om undersökningarna
Samtliga småföretagarenkäter har gjorts via nyhetstjänsten Visma Infoline, som har cirka 90.000 dagliga läsare. Den senaste besvarades av drygt 1.000 personer. Tidigare undersökningar finns tillgängliga i Vismas pressrum.

För mer information kontakta
Lars Fredell, informationschef för Visma Spcs AB, 0470-70 60 50, lars.fredell@visma.se 

Vismakoncernen är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar, IT-projekt, anbud och upphandling. Visma förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser hos 240 000 kunder i både privat och offentlig sektor i norra Europa. Koncernen har drygt 4 300 anställda, varav 1 300 i Sverige. Omsättningen uppgick 2010 till 4 168 miljoner norska kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument