Gå direkt till innehåll
Små redovisningsbyråer står för 60 procent av branschens omsättning

Pressmeddelande -

Små redovisningsbyråer står för 60 procent av branschens omsättning

Redovisningsbyråer med färre än tio anställda står för mer än 60 procent av redovisningsbranschens totala omsättning på drygt 17 miljarder kronor. De små byråerna fortsätter också att ta marknadsandelar från jättarna, visar en analys som Visma Spcs har genomfört.

– Fyra av fem jobb skapas av små och medelstora företag. Sveriges redovisnings- och revisionsbyråer har en viktig roll att hjälpa företagarna utvecklas, vilket är en förutsättning för tillväxt och fler nya arbetstillfällen, säger Jan Söderqvist, redovisningsexpert på Visma Spcs.

Visma Spcs analys visar att redovisningsbyråer med färre än tio anställda står för mer än hälften, 60 procent, av de drygt 17 miljarder kronor som redovisning omsätter totalt i Sverige varje år. I branschen syns heller ingen konsolidering, utan de små byråerna fortsätter att växa sett till såväl antal som omsättning.

Samtidigt tappar byråer med fler anställda och en årlig omsättning över 100 miljoner kronor marknadsandelar, visar analysen. En tänkbar förklaring är att de mindre byråerna har kommit långt i sin digitalisering och att priset ofta är lägre än hos större byråer.

– Redovisnings- och revisionsbyråer är en viktig del av det svenska näringslivet. Med moderna digitala lösningar kan även små byråer automatisera mycket av arbetet, få tid att vara rådgivare och låta Sveriges småföretagare fokusera på sin kärnverksamhet, säger Jan Söderqvist.

De mindre byråernas dominans på redovisningsmarknaden står i tydlig kontrast till läget inom revision. Där står de elva största byråerna för två tredjedelar av branschens omsättning på omkring 14 miljarder kronor.

En tydlig tendens inom redovisning och revision är utmaningarna kring att hitta rätt kompetens. Det leder till att byråer konkurrerar om anställda med fler verktyg än lönen, ofta med fokus på ett hållbart och flexibelt arbetsliv.

– När allt fler byråer digitaliserar sin verksamhet skapar de förutsättningar för att erbjuda bättre arbetsförhållanden för sina anställda. Byråer som verkligen utnyttjar digitala verktyg skaffar sig konkurrensfördelar och kan växa och rekrytera rätt kompetens, säger Jan Söderqvist.

Revisions- och rådgivningsbranschen i Sverige består enligt branschorganisationen FAR av cirka 14 100 företag som omsätter ca. 44 miljarder kronor och sysselsätter 37 000 människor. Utöver dessa 14.000 så är ca 9.000 enskilda firmor som inte har någon registrerad omsättning.

Läs mer om hur man som byrå ytterligare kan digitalisera sin verksamhet på: Visma Spcs

För mer information, kontakta gärna:

Jan Söderqvist, redovisningsexpert på Visma Spcs, +46 72-532 45 06 , jan.soderqvist@visma.com

Malin Fredriksson, pr-ansvarig på Visma Spcs, +46 73-313 43 88, malin.fredriksson@visma.com


Ämnen

Kategorier


---------------------
Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara, för effektivare och starkare samhällen. Vi förenklar och automatiserar arbetet för företag och organisationer av alla storlekar och därigenom förbättrar vi människors vardag. Med 15 000 anställda, 1 200 000 privata och offentliga kunder i Norden, Benelux, Central-, Östeuropa samt Latinamerika och en omsättning på 2 081 miljoner euro år 2021 är vi engagerade i att göra morgondagen bättre än idag. Besök oss på visma.se.

Presskontakt

Malin Fredriksson

Malin Fredriksson

Pressansvarig Visma Spcs +46 73 313 43 88