Gå direkt till innehåll
Sju av tio verksamheter tror att digitalisering är bra för miljön

Pressmeddelande -

Sju av tio verksamheter tror att digitalisering är bra för miljön

Av landets privata och offentliga verksamheter tror sju av tio att digitalisering leder till en positiv påverkan på miljön. Det visar Vismas rapport Det digitala samhället, som bygger på en undersökning bland 1 400 svenska verksamheter.

– Den samlade kraften hos Sveriges företag och organisationer på miljöområdet är betydande, men har hittills inte utnyttjats fullt ut. När de arbetar mer digitalt, exempelvis genom att prioritera videokonferenser framför flygresor, kan det få stor påverkan på miljön, säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.

Vismas rapport Det digitala samhället visar att 70 procent av landets verksamheter inom privat och offentlig sektor tror att digitaliseringen är bra för miljön. Endast 2 procent tror att den kommer att påverka miljön negativt, medan 12 procent anser att den inte har någon påverkan alls.

Synen på digitaliseringens möjligheter för miljön tycks även vara klart större hos landets organisationer än hos den breda allmänheten. När Visma lät Sifo fråga över 1 000 svenskar svarade bara drygt var tredje att digitaliseringen leder till en positiv miljöpåverkan.

– Det är tydligt att landets organisationer ser de möjligheter som digitaliseringen för med sig, till exempel smartare inköp och ett minskat antal transporter. Men att digitalisera handlar om att göra saker i praktiken. Därför är det viktigt att nu använda sina ambitioner för att snabbt komma till en genomförandefas, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Tre digitala val för företag och organisationer som gynnar miljön:
1. E-fakturor
Skicka uteslutande e-fakturor, och uppmana partners och kunder att göra detsamma. Ersätt även papperskvitton med digitala kvitton i största möjliga utsträckning.
2. Digitala brevlådor
Med en digital brevlåda värnar ni miljön samtidigt som risken för att posten hamnar i fel händer minskar. Antalet företag som erbjuder digitala brevlådor ökar stadigt, och det är enkelt att komma igång.
3. Resfria möten
Resor med tåg, bil och flyg innebär alltid en miljöpåverkan. Därför bör webbmöten och andra former av digitala mötesformer alltid övervägas.

Om rapporten - Det digitala samhället:
Vismas rapport Det digitala samhället analyserar digitalisering utifrån tre teman: digitalisering och individen, dagens och framtidens digitala organisationer samt det uppkopplade samhället. Med digitaliseringen menas här övergången till allt fler digitala verktyg, som automatiserar och effektiviserar, samt hur individer, organisationer och samhället påverkas av skiftet. Rapporten bygger på en statistiskt säkerställd Sifo-undersökning som är genomförd bland 1 008 svenskar samt en undersökning som besvarats av 1 402 organisationer. Båda undersökningarna är genomförda i juni 2017. I rapporten bidrar också Vismas digitaliseringsexpert Pär Johansson med analyser och reflektioner kring digitaliseringen av organisationer och samhället.

För mer information kontakta
Pär Johansson, digitaliseringsexpert Visma i Sverige, 0761-33 78 37, par.u.johansson@visma.com
Frida Bosma, PR-ansvarig Visma i Sverige, 0722-11 27 63, frida.bosma@visma.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 760 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 6 700 anställda och omsatte 9 300 miljoner norska kronor 2017.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73