Gå direkt till innehåll
Sju av tio småföretagare vill se större satsningar på digitalisering

Pressmeddelande -

Sju av tio småföretagare vill se större satsningar på digitalisering

Hela 70 procent av landets småföretagare vill att kommunerna gör mer för att snabba på digitaliseringen. Det visar Vismas rapport Det digitala samhället, som bygger på en undersökning bland 1 400 svenska verksamheter.

– Det är avgörande för vår konkurrenskraft och ekonomi att landets småföretag digitaliseras. Företagen själva har allt att vinna på att förändra sina arbetssätt. Inte minst all tid som frigörs och kan läggas på att utveckla affärerna, säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.

Vismas rapport Det digitala samhället visar att sju av tio småföretagare, 70 procent, vill se större satsningar från kommunernas sida för att skynda på digitaliseringen av näringslivet. Var fjärde småföretagare, 23 procent, vill att kommunen subventionerar satsningar som gynnar digitalisering. Tre av tio, 28 procent, tycker att kommunerna borde satsa på åtgärder som höjer den digitala kompetensen.

Rapporten visar också att svenska småföretagare är nöjda med den digitala infrastrukturen, det vill säga möjligheterna till snabb och stabil internetuppkoppling. I 17 av 21 län är en majoritet av småföretagarna nöjda med förutsättningarna.

– Sverige ligger i framkant när det gäller bredbandsutbyggnad. Men vi behöver göra mer på andra områden. Det handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för småföretag att dra nytta av digitaliseringen. Börja med att ge de lokala näringslivskontoren i uppgift att förmedla kunskap om alla de möjligheter den nya tekniken för med sig, säger Pär Johansson.

Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat ligger svenska småföretag efter sina kollegor i andra länder när det gäller digitalisering. Bara elva procent av företagen är på en avancerad nivå när det gäller digital teknik. Siffran är lägre än i något annat nordeuropeiskt land och långt under det europeiska genomsnittet på 17 procent.

Om rapporten - Det digitala samhället:
Vismas rapport Det digitala samhället analyserar digitalisering utifrån tre teman: digitalisering och individen, dagens och framtidens digitala organisationer samt det uppkopplade samhället. Med digitaliseringen menas här övergången till allt fler digitala verktyg, som automatiserar och effektiviserar, samt hur individer, organisationer och samhället påverkas av skiftet. Rapporten bygger på en statistiskt säkerställd Sifo-undersökning som är genomförd bland 1 008 svenskar samt en undersökning som besvarats av 1 402 organisationer. Båda undersökningarna är genomförda i juni 2017. I rapporten bidrar också Vismas digitaliseringsexpert Pär Johansson med analyser och reflektioner kring digitaliseringen av organisationer och samhället.

För mer information kontakta
Pär Johansson, digitaliseringsexpert Visma i Sverige, 0761-33 78 37, par.u.johansson@visma.com
Frida Bosma, PR-ansvarig Visma i Sverige, 0722-11 27 63, frida.bosma@visma.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 760 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 6 700 anställda och omsatte 9 300 miljoner norska kronor 2017.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73