Gå direkt till innehåll
Sju av tio leverantörer till offentlig sektor vill se större fokus på kvalitet i upphandlingar

Pressmeddelande -

Sju av tio leverantörer till offentlig sektor vill se större fokus på kvalitet i upphandlingar

Sju av tio leverantörer till offentlig sektor skulle delta i fler upphandlingar om myndigheterna hade lagt större fokus på kvalitet, visar Vismas Anbudsbarometer 2020. Det vanligaste skälet till att leverantörer avstår från att lämna anbud är att upphandlarna lägger för stor vikt vid pris.

– Det finns flera förklaringar till varför lägsta pris fortfarande står i centrum. Ett enkelt svar är att det är mer komplext att väga in andra faktorer och kräver mer resurser i såväl upphandlings- som uppföljningsfasen. Att det leder till att leverantörer väljer att strunta i offentliga upphandlingar är olyckligt, säger Marie Ceder, vd för Visma Commerce.

Vismas Anbudsbarometer 2020 visar att sju av tio leverantörer till offentlig sektor, 68 procent, skulle lämna fler anbud i offentliga upphandlingar om myndigheterna hade fokuserat mer på kvalitet. Det vanligaste skälet till att man avstår från att delta i upphandlingar är att det läggs för stor vikt vid priset. Vismas Anbudsbarometer 2020 visar också att så många som åtta av tio leverantörer till offentlig sektor, 85 procent, någon gång har struntat i att lämna anbud av just det skälet.

Andra anledningar till att leverantörer till offentlig sektor struntar i att delta i upphandlingar är att kraven som ställs upplevs irrelevanta och omöjliga att nå, chanserna att vinna är små samt att man är missnöjd med upphandlingsklimatet. Fyra av tio leverantörer, 42 procent, tycker att upphandlingsklimatet är mycket dåligt eller dåligt.

– För att skapa ett sunt klimat för upphandling krävs att köpare och säljare träffas och utbyter erfarenheter redan på ett tidigt stadium i processen. Att upphandlarna jobbar aktivt med att skapa dialog med leverantörerna är både välbehövligt och välkommet, Marie Ceder.

Av Vismas Anbudsbarometer framgår att endast 28 procent av leverantörerna till offentlig sektor kontaktar myndigheterna innan en upphandling. 10 procent av leverantörerna gör det aldrig. De vanligaste orsakerna till att man inte gör det är att man upplever att det är svårt att få kontakt, man saknar kännedom om kommande upphandlingar och är osäker på om det är tillåtet eller ej.

Om Vismas Anbudsbarometer

I Vismas Anbudsbarometer 2020 har 505 leverantörer till offentlig sektor svarat på frågor om hur de upplever upphandlingsklimatet i Sverige. Undersökningen gjordes mellan den 26 maj och 4 juni 2020, och mäter leverantörers inställning till offentliga upphandlingar samt belyser trender. I den bifogade grafiken framgår hur leverantörerna har svarat på de olika frågorna.

Läs mer och ladda ner hela Anbudsbarometern 2020 på: 
www.visma.se/offentlig-upphandling/anbudsbarometern

För mer information, kontakta gärna:

Marie Ceder, vd för Visma Commerce, 010-14 13 341, marie.ceder@visma.com

Ämnen

Kategorier


---------------------
Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med fler än 11 000 anställda, 1 000 000 kundavtal och en omsättning på 1 526 miljoner euro under 2019 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa.

Presskontakt

Marie Ceder

Marie Ceder

Vd Visma PubliTech AB 070-261 33 41