Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sju av tio företag saknar krisrutiner

Många mindre arbetsplatser saknar en färdig handlingsplan för krissituationer. Det visar en enkät med 1.500 svarande småföretag.

73 procent av dem som besvarade enkäten uppger att det inte finns rutiner för krishantering på deras arbetsplats. Bara en femtedel uppger att de har krisrutiner.

Ulf Strandberg, som är handläggare på Arbetsmiljöverket, är inte förvånad över resultatet.

- Vi vet att många företag saknar planer för kriser, säger han i en kommentar på Visma Infoline. Det kan exempelvis vara arbetsplatser som inte är särskilt olycksdrabbade och därför väljer att inte prioritera de frågorna så högt.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska alla företag oavsett storlek och bransch ha utrustning för första hjälpen. Företag med minst en anställd ska även ha rutiner för krishantering vid olycksfall och akut sjukdom.

- På små företag kan det handla om enkla rutiner som att veta vem man ska ringa om olyckan är framme. När en handlingsplan har tagits fram är det viktigt att informera de anställda om att den finns och vad den innehåller. En så enkel sak som att sätta upp rutinerna på anslagstavlan skapar både trygghet och ger gott stöd när något händer, säger Ulf Strandberg.

Vismas enkät genomfördes via nyhetstjänsten Visma Infoline och frågan som ställdes löd: "Finns det rutiner för krishantering på din arbetsplats?" Nyhetstjänsten har 80.000 dagliga läsare.

För mer information kontakta
Lars Fredell, informationschef Visma Spcs AB, 0470-70 60 50, lars.fredell@visma.se

Ämnen


---------------------
Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med fler än 11 000 anställda, 1 000 000 kundavtal och en omsättning på 1 526 miljoner euro under 2019 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa.

Presskontakt

Alice Helleday

Alice Helleday

Presskontakt Presskontakt för Visma Sverige 070-358 19 71

Relaterat material

Relaterade nyheter