Gå direkt till innehåll
Sex av tio vill betala smidigare i butik

Pressmeddelande -

Sex av tio vill betala smidigare i butik

Det ska vara digitalt, enkelt och gå snabbt att betala i butik om kunderna själva får bestämma. Sex av tio kundklubbsmedlemmar värdesätter att kunna få betalningen dragen direkt från kortet för att inte behöva stå i kö. Samtidigt skulle fyra av tio gärna slippa gå till kassan och istället betala ute i butiken, det visar en undersökning från Visma genomförd av Sifo.

– Enkelhet och snabbhet för kunden går hand i hand med digitala innovationer för butiker. Dagens konsumenter har höga krav på att nya digitala lösningar ska underlätta deras vardag när de handlar, hjälpa dem att spara tid och erbjuda valmöjligheter, säger Peter Fischer, Divisionsdirektör för Visma Retail.

Många konsumenter är öppna för olika och nya betalningsmetoder som både förenklar och sparar tid. Studien visar att 63 procent värdesätter möjligheten att få sin betalning dragen direkt från kortet för att undvika kassakö, och 39 procent värdesätter detta högt eller mycket högt. Dessutom uppger 38 procent att de är positiva till att butikssäljaren kan ta betalt ute i butiken, för att slippa gå till kassan. Att en kundklubb även erbjuder möjlighet till kredit eller avbetalning uppskattas av var femte kundklubbsmedlem.

– Kunder uppskattar butiker och kundklubbar som erbjuder moderna valmöjligheter för hur man betalar. Idag finns flera lösningar som butiker kan använda för att underlätta för den bekväma konsumenten, som exempelvis att koppla betalning direkt till ett kundklubbsmedlemskap. De som lyckas leva upp till förväntningarna bygger en lojalitet hos konsumenterna som ökar sannolikheten för att de handlar där igen, säger Peter Fischer.

Bilaga: Statistik - så tycker konsumenterna om betalningssätt i butiker

Om Visma Retails Kundlojalitetsundersökning 2016
Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo och är en riksrepresentativ, statistisk undersökning med 1 550 intervjuer med personer i åldrarna 16-75 år. Urvalskriteriet var att den svarande måste vara medlem i minst en kundklubb. De branscher som undersöktes särskilt var dagligvaruhandeln, mode och apotek.

För mer information kontakta
Tina Banh-Skybrand, Marknadschef på Visma Retail, 072-572 23 85, tina.banh-skybrand@visma.com
Peter Fischer, Divisionsdirektör på Visma Retail, 070-350 61 16, peter.fischer@visma.com

Om Visma Retail
Vi hjälper detaljister att framgångsrikt attrahera kunder till sina handelsplatser, öka försäljning genom förbättrad shoppingupplevelse och skapa lojala kunder. Detta genom smart användning av teknik som stödjer nödvändiga processer på alla nivåer. Vi erbjuder kompletta front- och backoffice-lösningar med ett brett utbud av tjänster. Det inkluderar exempelvis: kassasystem och centrala system för butiksdrift, lojalitetssystem samt tjänster som projektledning, rådgivning, support, teknisk service och IT-drift. 

Ämnen

Taggar


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 7 400 anställda och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.

Presskontakt

Malin Fredriksson

Malin Fredriksson

Presskontakt Pressansvarig Visma +46 73 313 43 88

Relaterat material