Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sex av tio småföretag tror på ökade inköp

Sex av tio svenska småföretag, 61,2 procent, kommer att öka sina inköp det närmaste halvåret. Det är en ökning med 2,6 procentenheter jämfört med andelen som ökade sina inköp det senaste halvåret. Det visar Vismas lilla inköpsbarometer, som bygger på en enkät bland drygt 1 600 små och medelstora företag.

Bland Sveriges små och medelstora företag anger sex av tio, 61,2 procent, att deras inköp kommer att öka de närmaste sex månaderna. Nästan lika många, 58,6 procent, svarar att deras inköp har ökat de senaste sex månaderna. Antalet företag som tror på ökade framtida inköp är alltså 2,6 procentenheter större än de som anger att inköpen ökat under det senaste halvåret.

Växande optimism
– Det finns en växande optimism bland Sveriges småföretag. Att sex av tio planerar att öka sina inköp kan tyda på att de förväntar sig ökad produktion och nyanställningar, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, som hjälper små och medelstora företag att effektivisera sina inköp.

Antalet företag som anger minskade eller oförändrade inköp har minskat från en dryg tredjedel, 36,7 procent, för genomförda inköp under det senaste halvåret till bara en dryg fjärdel, 26,1 procent, för planerade inköp under det kommande halvåret.

– Den andel av företagen som är pessimistisk gällande framtida inköp sjunker med mer än tio procentenheter när man jämför med historiska inköp. Det visar att företagen har en positiv syn på konjunkturen, säger Henrik Salwén.

Den första barometern
Vismas lilla inköpsbarometer bygger på en enkät som genomfördes 23 mars - 2 april bland små och medelstora företag i Sverige. 1 645 företag svarade på enkäten. Barometern är en snabbindikator på framtidstron bland små och medelstora företag. Detta är första gången barometern presenteras.

Företagen ombads ta ställning till följande påståenden: ”Mitt företags inköp har ökat de senaste sex månaderna” och ”Mitt företags inköp kommer att öka de kommande sex månaderna”. Följande svarsalternativ fanns att välja mellan: ”Instämmer helt”, ”Instämmer till stor del”, ”Instämmer lite”, ”Instämmer inte alls” och ”Vet ej/vill inte svara”.

• Hela listan med utvecklingen i samtliga län finns i det bifogade PDF-dokumentet.

För mer information, kontakta:
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage AB, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.se

Ämnen

Kategorier


Vismakoncernen är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar, IT-projekt, anbud och upphandling. Visma förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser hos 240 000 kunder i både privat och offentlig sektor i norra Europa. Koncernen har drygt 4 300 anställda, varav 1 300 i Sverige. Omsättningen uppgick 2010 till 4 168 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll