Följ Visma

Rekordstark ökning av nya företag i november

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2010 13:44 CET

November månad blev årets hittills bästa nyföretagarmånad med en ökning på nära 30 procent. Sedan i våras, när kapitalgränsen halverades, svarar aktiebolagen för mer än hälften av nyregistreringarna. Det visar Vismas sammanställning av färsk statistik från Bolagsverket.

Under november månad ökade nyföretagandet i landet med 28,9 procent jämfört med motsvarande månad förra året. 6 440 nya företag startades i de vanligaste bolagsformerna aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag jämfört med 4 996 samma månad i fjol.

Halverat aktiekapitalkrav
Sedan början av året har nyföretagandet ökat med 16,9 procent i hela landet. Den bolagsform som växer mest är aktiebolag, som ökade med 73,3 procent i november och har ökat med drygt 50 procent sedan kravet på aktiekapital sänktes från 100 000 till 50 000 kronor den 1 april i år.

Under samma period (april-november) har nyregistreringen av enskilda näringsidkare minskat med någon tiondels procent, medan nya handelsbolag och kommanditbolag minskat med 14 respektive 21 procent.

– Att aktiebolag blivit förstaval som företagsform för många som startar eget har sin givna förklaring i att aktiekapitalet halverades i våras. Det är därmed ett bra exempel på en regeländring som gynnat dem som vill driva egen verksamhet, eftersom ett aktiebolag utsätter ägaren för lägre privatekonomisk risk än andra bolagsformer, säger Lars Fredell, informationschef hos Visma Spcs, som är landets största leverantör av ekonomiprogram till småföretagare.

Regionala skillnader
Sett över hela perioden från årets början ökar nyföretagandet i alla delar av landet. Under november var det bara ett län som inte visade någon ökning, nämligen Gävleborg med en minskning på 6 procent.

I alla övriga 20 län ökade nyregistreringarna. Allra mest ökade antalet nya företag på Gotland med ett plus på 70,6 procent. Även Västernorrland och Norrbotten noterades för rejäla ökningar (64,8 respektive 57,1 procent).

• I den bifogade pdf-filen finns komplett, länsvis statistik för november månad och för hela året.

Länkar till mer information:
• Tabeller, grafik och bilder för fri publicering finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/visma
• Råd för nyföretagare och tips från sådana som redan har startat på www.nustartarviomsverige.se
• Nyheter och inspiration för företagare i iPhone-appen Visma Infoline www.vismaspcs.se/app

För mer information kontakta
Lars Fredell, informationschef för Visma Spcs AB, 0470-70 60 50, lars.fredell@visma.se

Vismakoncernen är Nordens ledande leverantör av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster och butiksdatalösningar. Visma förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser hos 220 000 kunder i både privat och offentlig sektor i norra Europa. Koncernen har drygt 4 200 anställda, varav 1 200 i Sverige. Läs mer på visma.se.

Bifogade filer

PDF-dokument