Gå direkt till innehåll
Rekordstark framtidstro bland småföretagen

Pressmeddelande -

Rekordstark framtidstro bland småföretagen

Sveriges småföretagare ser ljust på framtiden. De tror på både ökad försäljning och fler inköp närmaste halvåret. Det visar Vismas Affärsbarometer, som bygger på en enkät bland 850 små och medelstora företag.

– Företagarnas framtidstro är en tydlig indikator på ett allt bättre ekonomiskt klimat i landet. Det är viktigt eftersom de små företagen svarar för cirka hälften av näringslivets omsättning, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, som tagit fram undersökningen.

Mer än varannan tror på en ökning
53 procent av landets små och medelstora företag tror på ökad försäljning det kommande halvåret, vilket är den högsta andelen sedan undersökningen började genomföras 2011. Nästan en av tio, 8 procent, tror till och med på en kraftig ökning. Endast 7 procent av företagen befarar en minskad försäljning det kommande halvåret.

De främsta skälen till att företagen spår ökad försäljning är ett förbättrat produktutbud, ökat antal försäljningskanaler samt en ökad intern kapacitet.

– Trots den rådande minusräntan och en allmän osäkerhet kring Sveriges ekonomi har företagen en stabil framtidstro. Den skapar möjligheter att både öka intäkter och sysselsättning, säger Henrik Salwén.

Vismas Affärsbarometer visar även att småföretagens inköp ser ut att öka. Fyra av tio företagare, 39 procent, räknar med ökade inköp de kommande sex månaderna, vilket även det är den högsta andelen sedan mätningen startade 2011.

Stora förändringar bland länen
Störst är optimismen på Gotland – länet klättrar från nittonde plats våren 2014 till första plats i år. Här räknar hela 80 procent av småföretagen med kraftigt eller något ökad försäljning. På andra plats kommer Kronoberg som förra året kom på sjuttonde plats. Minst optimistiska är småföretagarna i Blekinge, Uppsala län, Dalarna och Sörmland.

Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät som besvarats av 850 små och medelstora svenska företag mellan 2 och 10 mars 2015. Enkäten har genomförts sedan 2011 och är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag. Det är nionde gången barometern tas fram. Den bifogade grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de senaste undersökningstillfällena.

Bilaga:  Pdf med undersökningen i tabeller och grafik

För mer information, kontakta
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.com

Om du vill komma i kontakt med deltagare i undersökningen för intervjuer på lokal eller regional nivå, kontakta Ramona Johansson, Visma Advantage, 010-141 29 15, ramona.johansson@visma.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 6 400 anställda och omsatte 7 100 miljoner norska kronor 2014.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll

Visma
Box 4015
203 11 Malmö
Sweden